"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-12-19

Arkiv efter skalbaggesamlare

NYHET Jägmästare Stig Lundberg, Luleå ägde Sveriges största skalbaggesamling (ca 75.000 skalbaggar) som han 2016 donerade till Naturhistoriska Riksmuseet. Samma år skänkte han sin samlade korrespondens och andra handlingar (ca 2 hyllmeter) till Umeå universitetsbibliotek.

Stig Lundbergs överlämnade arkivmaterial har nu blivit ordnat och förtecknat och består idag av 29 arkivvolymer. Drygt hälften av arkivmaterialet består av korrespondens, främst kring insamling och forskning kring skalbaggar. Utöver korrespondensen finns även vissa projekthandlingar, tryck, fotografier och tidningsklipp. Arkivet är fritt tillgängligt för forskning.

Mer information om Jägmästare Stig Lundbergs arkiv