"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-11-30

Arktis och samiska frågor i fokus under klimatmötet i Paris

NYHET Arktis och dess invånare påverkas i snabbare takt än övriga världen av de klimatförändringar som sker globalt, därför har flera nordiska universitet tagit tillfället i akt att tillsammans bidra med ett så kallat side-event i anslutning till COP21 i Paris. Från Arcum och Umeå universitet deltar Peter Sköld.

Peter Sköld, Arcum.
Foto: Lars Öberg.

Vid 2015 års klimatkonferens i Paris, COP21, äger FN-förhandlingar rum som syftar till att uppnå allmän enighet om klimatet som skall vara rättsligt bindande. Målet är att hålla den globala uppvärmningen under 2 °C.

COP21 blir en av de största internationella konferenser som någonsin hållits i Frankrike. Den pågår 30 november till 11 december och väntas locka nära 50 000 deltagare, inklusive 25 000 officiella delegater från regeringar, mellanstatliga organisationer, FN-organ, icke-statliga organisationer och civila samhället.

Flera nordiska universitet har tillsammans lyckats få med ett sk side-event till COP21. Vid mötet, Arctic Lessons, är Anne Husebekk, rektor vid UiT (The Arctic University of Norway) en av talarna. Medverkar i mötet gör även forskare från Aarhus universitet, University of Lapland i Rovaniemi samt University of Iceland. Från Arcum – Arktiskt centrum vid Umeå universitet – deltar Peter Sköld med presentationen “Climate change is a serious challenge to reindeer herding, Sami culture and Sami health”. Sessionen avslutas med ett anförande av den norska sametingspresidenten Aili Keskitalo.

Arctic Lessons äger rum i COP21 venue, Observer Room 03, Le Bourget, lördag den 5 december, 15.00–16.30.

Se Peter Skölds introduktion inför mötet

Peter Sköld

Läs mer om mötet

UIT:s sida om Arctic Lessons

Webbplats för hela COP21

Redaktör: Gabriella Nordin