"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2018-08-15

Arktisk forskning i Umeå prisas internationellt

NYHET Det arktiska forskningspriset Jack Hildes-medaljen tilldelas Birgitta Evengård, professor vid Umeå universitet. Hon forskar om hälsoeffekter av klimatförändringarna. Priset delas ut vart tredje år.

– Jätteroligt och ett kvitto på att vi har satt Umeå på kartan inom arktisk hälsoforskning. Jag hoppas att priset uppmuntrar till en fortsatt satsning där klimatförändringarna även kommer in i den medicinska utbildningen, säger Birgitta Evengård.

Jack Hildes-medaljen är ett internationellt erkännande för personer som i sin yrkesgärning har bidragit med framstående insatser för medicin och hälsa i det arktiska området när det gäller samhällsservice, forskning och medmänsklighet. Priset är uppkallat efter den kanadensiske läkaren och forskaren John Arthur Hildes (1918-1984), som var särskilt intresserad av hur kroppen påverkas av köld, vilket ledde honom in på arktisk forskning.

Birgitta Evengård är sedan 2007 professor i infektionssjukdomar vid Institutionen för klinisk mikrobiologi vid Umeå universitet. Hon är sedan länge engagerad i kopplingen mellan klimat och hälsa, något hon i många år var den enda medicinaren som forskade om i Umeå där hon var med och startade det arktiska forskningscentret Arcum. Idag är Birgitta en av ledarna i det arktiska forskningsprojektet CLINF som sträcker sig från Grönland till östra Sibirien. Projektet är tvärvetenskapligt med såväl klimatforskare, ekologer, veterinärer, samhällsforskare, urfolksspecialister och medicinare.

– I början mötte jag en del förvåning när jag tog upp hur klimatet kan påverka spridningen av infektionssjukdomar. Idag finns klimatförändringarna på allas läppar och universitetets tre senaste rektorer har alla sett vikten av samarbete över fakultetsgränserna för att angripa komplexa samhällsproblem för en hållbar utveckling. Men det händer fortfarande att jag känner mig lite ensam som medicinare i det här arbetet, säger Birgitta Evengård.

Den globala uppvärmningen beräknas gå särskilt snabbt längst i norr, där den exempelvis öppnar för fästingar att bära med sig sjukdomar norrut. Uppvärmningen kan även frigöra smittämnen som har legat infrusna i permafrosten, när kadaver som grävts ned för länge sedan tinar och smittämnen då kommer upp till markytan.

Jack Hildes-medaljen delas ut vart tredje år vid den arktiska hälsokonferensen ICCH, International Conference on Circumpolar Health, som i år hålls i Köpenhamn.

Ett annat pris som delas ut vid ICCH är Jens Peder Hart Hansen-priset som i år går till Laila Daerga som 2017 disputerade vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå universitet på en avhandling om hälsoaspekter i renskötseln. Laila Daerga är idag verksam vid Glesbygdsmedicinskt centrum i Storuman som hör till Västerbottens läns landsting. Priset är uppkallat efter den danske läkaren Jens Peder Hart Hansen som under slutet av 1900-talet byggde upp ett starkt internationellt nätverk kring folkhälsoforskning bland inuiter och eskimåer i Kanada, USA och på Grönland.

För mer information, kontakta gärna:

Birgitta Evengård (tillgänglig efter kl. 14.30)
Institutionen för klinisk mikrobiologi, Umeå universitet
070-234 98 20
birgitta.evengard@umu.se