"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-05-07

Arktiska rådets ministermöte i Rovaniemi

Arktiska rådets ordförandeskap roterar mellan de arktiska staterna (Finland, Island, Ryssland, Norge, Danmark, Sverige, Kanada och USA) där varje stat får leda i två år åt gången. I och med denna veckas ministermöte i Rovaniemi lämnar Finland över ordförandeskapet till Island. Finlands prioriteringar har varit miljöskydd, kommunikationsförbindelser, meteorologi och utbildning.

Vid ministermötet i Fairbanks, USA, för två år sedan undertecknas ett gemensamt avtal av utrikesministrarna efter en livlig debatt och ovilja från USA sida om att nämna Parisavtalet och Agenda 2030.  Detta markerades ytterligare under USA statssekreterares Mike Pompeo tal dagen innan ministermötet. Han kritiserade rysk och kinesisk verksamhet i området och sa att dessa länder måste hörsamma amerikanska intressen i Arktis eller hantera följderna. I sitt tal nämndes inget om USAs medverkan i internationella insatser för att bekämpa klimatförändringarna i den utsatta polarregionen. Som väntat kunde detta ministermöte inte komma överens om ett gemensamt avtal utan istället undertecknades en gemensam ministerkungörelse av Arktiska rådets medlemsstater.   

Sveriges utrikesminister Margot Wallström, även hedersdoktor vid Umeå universitet, nämnde i sitt tal till Arktiska rådet att området utsätts för fortlöpande utmaningar och förändringar. Klimatförändringarna sker här och nu och drabbar alla människor sa hon. Margot uppmärksammade viken av ett tillvägagångsätt baserat på fakta och vetenskaplig grund. Hon poängterade viktiga svenska arktiska inslag såsom rennäring, betydande gruvdrift och ledande universitet. Hon välkomnade alla till EU’s Arktiska forum in Umeå i oktober och sa avslutningsvis att Sverige kommer försätta stödja ett starkt arktiskt råd.

För övrigt godkändes den internationella sjöfartsorganisationen (IMO) som nytt observationsorgan, och en viljeförklaring undertecknades mellan Arktiska rådet och Arktiska ekonomiska rådet (AEC).

Island tar nu över ordförandeskapet och presenterade fyra prioriteringar för nästkommande två år: Den arktiska marinmiljön (bio-ekonomi inkluderat); Grön energi och klimat; Människorna i Arktis samt deras möjligheter till välmående samhällen; och slutligen Ett bättre och starkare Arktiskt råd.