"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Om Arktiskt centrum

Bild: Mattias Pettersson

Sedan etablerandet i december 2012 har över 300 forskare vid Umeå universitet anslutit sig som anknutna forskare till Arktiskt centrum vid Umeå universitet.

Arktiskt centrum vid Umeå universitet erbjuder en forskningsmiljö där samarbeten inom projektadministration, publikationer, handledning, internationella nätverk, seminarier och strategisk planering står i förgrunden. Med ett stort antal anknutna forskare vid Umeå universitet utgör centret en stark forskningsmiljö som är nationellt ledande inom flera områden och har arbetat fram ett koncept med en tvärvetenskaplig respons till dagens och framtidens utmaningar, vilka kräver forskningsbaserad kunskap för att åstadkomma en hållbar utveckling i norr.

Den forskning som bedrivs inom Arktiskt centrum har hög relevans för samhället och möter en ökad efterfrågan på forskningsbaserad kunskap. Dessutom är samverkan av stor betydelse. Centret erbjuder excellenta möjligheter till ämnesdisciplinära och tvärvetenskapliga samarbeten. Arktiskt centrum har en primär styrka i sin tillgång på framgångsrika forskare, samtidigt som nya ämnesområden och unga forskare kontinuerligt ansluter till verksamheten. De tillför nya perspektiv på de nordliga och urfolksrelaterade frågorna och skärper den mänskliga dimensionen genom kulturvetenskap, hälsa, miljö, klimat, juridik och socio-ekonomisk forskning.

Arktiskt centrums uppdrag

Arktiskt centrum vid Umeå universitet inrättades ursprungligen som en centrumbildning år 2012 med syfte att vara en sammanhållande organisatorisk enhet för universitetet inom det arktiska området. Den 18 maj 2021 inrättades Arktiskt centrum som centrum, och sista juni samma år beslutades en ny instruktion enligt följande:

Arktiskt centrums syfte är att utveckla, samordna och synliggöra arktisk forskning och utbildning samt stödja mångvetenskaplig arktisk forskning och inspirera till tvärvetenskapliga initiativ inom kunskapsområdet vid Umeå universitet.

Detta innebär bland att Arktiskt centrum

  • skapar breda mötesplatser för forskare, lärare och studenter vid universitetet med syfte att utveckla forskning och utbildning inom det arktiska fältet,
  • utvecklar och upprätthåller nationella och internationella nätverk och samarbeten inom arktisk forskning och utbildning,
  • arrangerar seminarier och konferenser om forskning och utbildning relevanta för arktiska samhällen,
  • är värd för den fakultetsövergripande arktiska forskarskolan med inriktning mot hållbar utveckling vid Umeå universitet,
  • utvecklar och stödjer vetenskaplig publicering inom arktiska forskningsområden vid Umeå universitet, samt
  • samverkar med det omgivande samhället och deltar i debatter.

Organisation

Centrumet har en verksamhetsperiod mellan 1/7-21 till 30/6-27 och är organisatoriskt placerad vid Humanistiska fakulteten och administreras av Institutionen för språkstudier som värdinstitution. 

Den dagliga verksamheten vid Arktiskt centrum leds av föreståndaren Keith Larson, som har det övergripande ansvaret för verksamheten. Föreståndaren rapporterar dels till värdinstitutionens prefekt, dels till styrgruppen.

Styrgruppen

Rektor utser vanligtvis vart fjärde år den styrgrupp som leder Arktiskt centrum. Styrgruppen träffas 1-4 gånger/termin och består av nio ledamöter; en ordförande, fyra ledamöter från vardera fakultet samt en studeranderepresentant i form av en doktorand. Därtill en företrädare från ett Arctic Five lärosäte (UiT Norges Arktiska universitet, Luleå tekniska universitet, Lapplands universitet eller Uleåborgs universitet) samt en företrädare utanför Umeå universitet.

Styrgruppen ansvarar för Arktiskt centrums övergripande inriktning och utveckling samt att i övrigt främja verksamheten. De beslutar också om verksamhetsplan och budget. 

Senast uppdaterad: 2023-05-02