"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-04-01

Arktiskt projekt om katastrofhjälp

NYHET Röda korset i Finland har publicerat en studie om arktisk katastrofhjälp.

Text: Anngelica Kristoferqvist

Det arktiska katastrofhjälpsprojektet har genomförts som en del av finska gränsbevakningens utvecklingsprojekt för arktisk marin säkerhet som det finska utrikesdepartementet finansierar. Första delen av projektet genomfördes mellan september 2017 och augusti 2018, och projektet försätter under september 2018 till augusti 2019.

Som en del av projektet har Finska Röda Korset genomfört en arktisk katastrofhjälpsstudie som ett första försök att tillhandahålla en översikt av närvaro, service och svarskapacitet hos Internationella Rödakors- och rödahalvmånefederationen i Arktisk.

Nationella Röda Korset i USA (Alaska), Kandada, Island, Danmark (inklusive Grönland och Färöarna), Norge, Sverige, Finland och Ryssland har bidragit med information till studien.

Arktisk är ett vidsträckt område i norr som karaktäriseras av stränga villkor och utmanande geografi. Omfattningen av möjliga risker i Arktisk är stor och stäcker sig från arktiska fasttygsförlisningar till oljekatastrofer och naturfenomen såsom jordbävningar, tsunamis och jordskred.

På grund av ökad aktivitet kopplat till handel, transport, exploatering av naturresurser och arktisk turism ökar de tänkbara riskerna och sårbarheten likaså.

Läs mer om projektet och se studien på Röda Korsets hemsida på engelska samt på Röda Korsets nyhetssida på svenska.