"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2005-01-26

Arnbergska priset till Umeåforskare

NYHET Jesper Stage vid Umeå universitet får Arnbergska priset på 45 000 kronor av Kungliga Vetenskapsakademien. Han får priset för sin doktorsavhandling i nationalekonomi om naturresursfrågor i Namibia.

Jesper Stages studier har bland annat visat att ekonomisk tillväxt i U-länder inte behöver leda till kraftigt ökad energianvändning, något som man tidigare trott. Namibia har t.ex. haft högre energiskatter än många andra u-länder, vilket fått många branscher har att byta till mer energisnål teknik.

I andra delar av avhandlingen visar Jesper Stage hur man skulle kunna effektivisera användning av andra naturresurser. En studie visar att resurser i form av bra närmiljö (ett grönområde) värderas mycket högt även av boende i slumområden.

De avslutande arbetena i avhandlingen behandlar hur grundvattens- och fiskefrågor hanteras. I det sistnämnda fallet visar Jesper Stage hur ett olönsamt lokalt kommersiellt fiske skulle kunna läggas ned till förmån för införande av fiskelicenser på turistfiske.

Jesper Stage är 32 år, född i Umeå och har huvudsakligen varit bosatt där, men har även bott i olika afrikanska länder i flera år.

Prissumman är på 45 000 kronor, och priset utdelas vid akademiens högtidsdag 31 mars.

Länk till pressmeddelande om avhandlingen: www.info.umu.se/Nyheter/Pressmeddelande.aspx?id=1240

Länk till Kungliga Vetenskapsakademien: www.kva.se/KVA_Root/swe/_press/detail.asp?NewsId=603&br=ie&ver=4up

För mer information, kontakta:

Jesper Stage, Institutionen för nationalekonomiTel: 090-786 53 36
E-post: jesper.stage@econ.umu.se

Redaktör: Camilla Nilsson