"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-10-05

Ärofyllt pris till artikel om motorisk kontroll hos för tidigt födda barn

NYHET Anna-Maria Johansson som disputerade vid Institutionen för psykologi i december 2012, har vunnit priset ”Hennessy-Smotherman Best Student Paper Award" publicerat i den för området välrenommerade amerikanska tidskriften Developmental Psychobiology. Den publicerade artikeln har titeln: Long-Term Influences of a Preterm Birth on Movement Organization and Side Specialization in Children at 4–8 Years of Age och ingick i sammanläggningsavhandlingen.

Gällande artikelns fokus och innehåll så var syftet att undersöka motorisk koordination och kontroll och sidospecialisering (bl.a. hänthet) hos barn utan kända funktionsnedsättningar som fötts för tidigt (mellan graviditetsvecka 22 och 35) jämfört med en kontrollgrupp med barn som följer en typisk utveckling.Sedan tidigare vet vi att barn som föds för tidigt har ökad risk för sensomotoriska problem som följd av tidig hjärnskada och även att för tidigt födda barn utan kända funktionsnedsättningar har, som grupp betraktad, bl.a. ökad risk för motoriska koordinations- och kontrollproblem, ofta behöver extra stöd i skolan och fler får diagnosen ADHD/ ADD. I studien ville vi studera huvud, arm och handmotorik under utförandet av en precisionsuppgift som bestod i att barnen plockade och trädde små pärlor på en tunn pinne med höger alternativt vänster hand. Detta under samtida rörelseregistrering vilket innebär att vi får detaljerad information om hur rörelsen utförs i tre dimensioner över tid. Från denna information kunde olika aspekter av rörelsen, som var av intresse för studien, tas fram.I detta fall undersöktes rörelsens ryckighet, distans samt tiden för utförande vilka sammantaget ger information om rörelseplanering, koordination och kontroll. Även handpreferens undersöktes genom observationer.
Totalt deltog 141 barn mellan 4 och 8 år i studien som genomfördes vid Rörelselabbet vid Institutionen för psykologi, Umeå universitet. Resultatet visade att gruppen med barn som fötts mycket för tidigt (under graviditetsvecka 32 eller tidigare) hade mindre välorganiserade rörelser än den grupp med barn som fötts mellan graviditetsvecka 33 och 35 samt kontrollgruppen. Vi fann även att fler barn i gruppen födda ≤32:a graviditetsveckan hade en mindre tydlig handpreferens och ökad frekvens av vänsterhänthet. När data analyserades utan att inkludera de barn som hade en otydlig handpreferens eller var klassade som vänsterhänta så fanns gruppskillnaden kvar gällande koordination och kontroll. Detta innebär att en mindre etablerad handpreferens eller vänsterhänthet inte kan förklara de skillnader i utförande som vi såg i organisation och kontroll av hand- armrörelserna, även om de är kopplade till varandra. Vidare så fann vi enbart tydliga sidoskillnader i organiseringen och kontrollen av hand- och armrörelserna i kontrollgruppen.

Priset delas ut för en publikation i tidskriften Developmental Psychobiology mellan september 2014 tom juli 2016 och där bedömningskriterierna inkluderar vetenskaplig signifikans, originalitet, doktorandens insats samt presentationsstil.

- Jag tror att jag fick detta pris för att studien i sig är rätt så unik. Det finns enbart ett fåtal studier som använt sig av 3-dimensionell rörelseregistrering för att studera organisation och kontroll av rörelser hos så pass små barn och ännu färre som studerat till synes friska för tidigt födda barn, berättar Anna-Maria Johansson.

- Jag tror även att det finns ett intresse i undersökningen av hur handpreferens och sidospecifik rörelsekontroll hänger samman. Dessutom är det en, i många aspekter, gedigen studie i relation till inte minst gällande rekryteringsförfarande, medicinsk information från vårdtiden efter födelsen och de detaljerade utfallsmått som vi använder oss av. Vår studie inkluderar även ett i sammanhanget stort antal barn. Sammantaget gör detta våra fynd trovärdiga och mer generaliserbara. 

Priset som består av 500 USD och en graverad plakett delas ut i samband med International Society for Developmental Psychobiology´s årliga möte som i år hålls i San Diego i november. Anna-Maria kommer inte att närvara men kommer att få priste skickat till sig.

- Jag känner mig hedrad att emotta denna utmärkelse och det är fantastiskt roligt att även andra uppskattar vårt arbete. Jag tycker att forskning om utvecklingen av motorisk funktion och kopplingen mellan den till hur vi interagerar med och förstår vår omvärld är otroligt rolig och utmanande. Detta pris är ett erkännande av värdet av denna typ av undersökningar och är en sporre för mig att fortsätta på inslagen väg, berättar Anna-Maria vidare.

Anna-Maria Johansson arbetar nu vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, enheten för fysioterapi som post-doc med ett projekt där de undersöker hur motorisk kontroll över enskilda fingrar påverkas av stroke i vuxen ålder samt hur hjärnans aktiveringsmönster under fingerrörelser kan komma att förändras som följd av en hjärninfarkt eller blödning.
Läs mer

Full referens till den prisbelönta artikeln:
Johansson, A.-M., Domellöf, E., & Rönnqvist, L. (2014). Long-Term Influences of a Preterm Birth on Movement Organization and Side Specialization in Children at 4 – 8 Years of Age. Developmental Psychobiology, 56(6), 1263–77. http://doi.org/10.1002/dev.21206