"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-11-28

Artikel antagen till Human-Robot Interaction konferens

NYHET Patrik Björnfot och Victor Kaptelinin vid Informatik har fått en artikel accepterad till Human-Robot Interaction. Titeln på artikeln är Probing the design space of a telepresence robot gesture arm with low fidelity prototypes.

Artikeln kommer att presenteras i samband med konferensen Human-Robot Interaction som äger rum i Wien, 6 – 9 mars 2017.

Artikeln har kommit till inom ramen för forskningsprojektet Mobile Remote Presence i Sakernas Internet - Utmaningar och lösningar för interaktionsdesign, finansierad av Vetenskapsrådet. Projektet syftar till att undersöka en mängd interaktionsdesignslösningar för att förstärka Mobile Remote Presence (MRP) genom användning av sakernas internet (IoT) teknik.

Bilden ovan: Victor Kaptelinin och Patrik Björnfot har fått en artikel antagen till konferensen Human-Robot Interaction. 

Redaktör: Mikael Hansson