"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-12-02

Artikel om sociala robotar

NYHET I tidskriften Ikaros, 2/15, ett temanummer om robotik och artificiell intelligens, har Thomas Hellström, lektor vid Institutionen för datavetenskap, bidragit med en artikel om sociala robotar.

”Robotar interagerar med människor allt mer på människans villkor. Det här ger upphov till nya utmaningar för robotiken, och detta kan kanske hjälpa oss att förstå oss själva bättre”, skriver Thomas Hellström i artikeln Sociala robotar – på människans villkor?.

”En diskussion om sociala robotar leder oundvikligen in på etiska frågeställningar. Den kanske viktigaste frågan är i vilka tillämpningar vi vill använda robotar, och för vilka ändamål. Viktiga delfrågor rör integritet, ansvar och förlust av mänsklig kontakt. En annan fråga som förr eller senare måste besvaras är hur vi ska behandla våra robotar. Är det ’bara maskiner’ eller kommer de att ha speciella rättigheter”, skriver Thomas Hellström i artikeln.

Redaktör: Mikael Hansson