"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2005-11-17

Åsa Bergenheim och Ulf Edlund nya prorektorer

NYHET Universitetsstyrelsen har utsett Åsa Bergenheim till prorektor med övergripande ansvar för grundutbildning och forskarutbildning och Ulf Edlund till prorektor med ansvar för samverkansuppgiften vid Umeå universitet.

Till prorektor med uppdrag att också vara rektors ställföreträdare har Åsa Bergenheim utsetts. Uppdraget som prorektor sträcker sig från och med styrelsens beslut till och med 14 juli 2011 (samma period som rektor) och omfattar en tjänstgöring på minst 75 procent.

Åsa Bergenheim är professor i idéhistoria. Hon är född 1954. Åsa har en gedigen erfarenhet och kunskap om utbildning, dels som lärare och forskare, dels som föreläsare och konsult i frågor som rör forskarutbildning och forskarhandledning vid såväl Umeå universitet som vid andra lärosäten. Åsa var tidigare föreståndare vid Universitetspedagogiskt centrum och är nu dess styrelseordförande. Hon var också, på rektors uppdrag, ansvarig för arbetet med att ta fram ett pedagogiskt handlingsprogram för Umeå universitet. Programmet fastställdes av universitetsstyrelsen 2002. 

Ulf Edlund är professor i organisk kemi. Han är född 1945. Ulf har tidigare varit dekanus för den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten och har sedan 1999 varit vice rektor med ansvar för samverkansuppgiften. I januari i år utsågs han som prorektor för den tid som var kvar av Gunnel Gustafssons prorektorsperiod när hon utsågs till biträdande generaldirektör vid Vetenskapsrådet. Ulf har ett flertal styrelseuppdrag i bolag med universitetskoppling, bland annat som styrelseordförande i Uminova Innovation AB.

– Jag är väldigt nöjd med valet av de nya prorektorena. Det här innebär också en förändring av ledningen för universitetet. Tidigare fanns det en prorektor, nu får vi tre personer som ansvarar för våra huvuduppgifter, jag för forskning och en prorektor för grundutbildning och forskarutbildning samt en prorektor som ansvarar för samverkansuppgiften. Det här innebär en breddning och en förstärkning av ledningen av universitetet, säger Göran Sandberg, Umeå universitets rektor.

Redaktör: Carina Dahlberg