"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-06-30

Åsa Gunnarsson får Görel Bohlins pris för framstående genusforskning 2016

NYHET Görel Bohlins pris för framstående genusforskning tilldelas en vid Umeå universitet verksam lärare eller forskare som gjort värdefulla vetenskapliga eller andra insatser inom området för genusstudier. I år går priset, och prissumman på 30 000 kronor, till Åsa Gunnarsson, professor i rättsvetenskap vid Juridiskt forum.

– Vi är inte så många i världen som studerar skattesystemet ur ett kvinno- och genusperspektiv, och jag ser detta pris som ett erkännande inte bara till mig utan till fältet i stort, säger hon.

Åsa Gunnarsson har under många år på olika sätt bidragit till utvecklingen av genusforskningen som forskningsfält vid Umeå universitet, samt till genusforskningens tvärvetenskapliga samarbete och internationalisering. Hennes forskning spänner över ett brett fält av frågeställningar om genus och jämställdhet i välfärdsstaten och hon är en ledande forskare inom området Gender and Taxation.

Valet av pristagare motiveras enligt följande:

”Såväl nationellt som internationellt har Åsa Gunnarsson med stort engagemang och mod bidragit till att jämställdhets- och genusperspektiv utvecklats och erkänts i rättsvetenskaplig forskning och utbildning.

Åsa Gunnarsson har haft stor betydelse för de resultat som uppnåtts inom Umeå Centre of Gender Excellence och forskningsprogrammet Challenging Gender. Genom flera internationella skatterättsliga projekt och nätverk, bland annat Gender Equality in Revenue Law och Feminist Studies on Taxation and Budgeting (FemTax), har hon bidragit till skatterättslig forskning i världen.

Hennes forskning har även väckt intresse i det omgivande samhället. Åsa Gunnarsson har bland annat inbjudits att presentera sin forskning i riksdag och i departement, och deltagit i FN-sessioner under The Commission of Women. Hon har nyligen engagerats av European Women’s Lobby som skatteexpert i ett råd för att utveckla en feministisk ekonomisk politik i Europa.”

Åsa Gunnarsson är för närvarande koordinator för det internationella forskningsprojektet FairTax, som finansieras av EU:s utlysning Horizon 2020.

Om priset:
Görel Bohlins pris för framstående genusforskning ges till forskare/lärare vid Umeå universitet som gjort värdefulla vetenskapliga eller andra insatser inom området för genusstudier. Prissumman uppgår till 30 000 kronor och priset delas ut vartannat år i samband med universitets årshögtid i oktober. Tidigare pristagare är Britta Lundgren, Sylvia Benckert, Anne Hammarström, Annelie Bränström Öhman, Ann Öhman och Katarina Hamberg.

För mer information, kontakta gärna:

Åsa Gunnarsson,Juridiskt forum, Umeå universitet
E-post: asa.gunnarsson@umu.se
Tel: 090-786 59 31

Läs mer om Fairtax

Pressbild

Foto: Anders Jonsson

Redaktör: Elin Andersson