"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2007-04-20

Åsiktsportal för rättvisemärkt kaffe

NYHET En grupp studenter vid Umeå universitet genomför nu projektet Kaffeduellen. Med modern IT-teknik i form av en åsiktsportal får människor ta ställning för eller mot rättvisemärkt kaffe.

På lördag den 21 april får umeåborna chans att tycka till i frågan via den nykonstruerade åsiktsportalen WorldPortal, mitt på Rådhustorget.

− Syftet med Kaffeduellen är att belysa de tuffa arbets- och levnadsvillkor som kaffeodlare och deras anställda i utvecklingsländer jobbar under. Därför har vi valt att lyfta fram Rättvisemärkt kaffe som ett sundare alternativ till vanligt kaffe, säger Akrem Abdu, ekonomstudent på Handelshögskolan i Umeå och projektledare för Kaffeduellen.

Projektgruppen är ett spännande samarbete mellan ekonomstudenter från Handelshögskolan i Umeå och studenter som läser programmet för digital medieproduktion vid institutionen för informatik vid Umeå universitet. Även studerande vid humaniora och samhällsvetenskapliga utbildningar är engagerade i den aktuella kampen för rättvisemärkt.

− Förhoppningen är att folk ska börja tänka till och reflektera över kaffefrågan med enkla medel, förklarar Daniel Kullberg från digital medieproduktion.

För att komma undan trassel med enkäter har studenterna byggt WorldPortal, en åsiktsportal med två öppningar där ena sidan står för ja och den andra för nej. Tanken är att människor på offentliga platser ska kunna ta ställning till dagens fråga genom att gå igenom portalen på önskad sida. Åsikterna registreras av en inbyggd dator och presenteras sedan i form av statistik på en hemsida (www.kaffeduellen.nu). Genom WorldPortal skulle människor också kunna tycka till i politiska eller lokalt aktuella frågor, till exempel om ett nytt badhus ska byggas i en kommun eller inte. Under torsdagens test av inställningen till Rättvisemärkt på campus var reaktionerna goda.

− Det är jättebra att frågan uppmärksammas. Eftersom det dricks stora mängder kaffe här på universitetet kan ett aktivt val för Rättvisemärkt göra skillnad i fråga om drägliga förhållanden för de som odlar kaffet, säger Petra Larsson som pluggar befolkningsgeografi vid Umeå universitet.

På lördag får övriga kaffekonsumenter i Umeå möjlighet att göra sina röster hörda rörande rättvisemärkt kaffe mitt på Rådhustorget.

För mer information, kontakta gärna:

Charlotte Wiberg, institutionen för informatik, Umeå universitet Tel: 090-786 68 20 Mobil: 070-201 15 40
E-post: cwiberg@informatik.umu.se

Mikael Wiberg, institutionen för informatik, Umeå universitet Tel: 090-786 61 15 Mobil: 070-6621 0 70
E-post: mwiberg@informatik.umu.se

WorldPortal finansieras av projekten Entertainment services och [x]ID, Interaktionsdesign i extrema miljöer, vid institutionen för informatik, Umeå universitet. Dessa är finansierade av Länsstyrelsen i Västerbotten. Kaffeduellen drivs som ett projekt inom SIFE, Students In Free Enterprise.

Redaktör: Carina Dahlberg