"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-03-25

Återhämtningen efter Coronakrisen kan hjälpa Sverige att nå klimatmål

NYHET Coronapandemin skapar möjligheter till att ytterligare snabba på Sveriges klimatomställning och regeringen måste agera för att inte missa sin chans. Det menar Klimatpolitiska rådet i sin årliga rapport.

Text: Elin Andersson

Klimatpolitiska rådet är ett oberoende tvärvetenskapligt expertorgan som utvärderar om regeringens samlade politik leder mot de klimatmål som riksdagen och regeringen har beslutat för år 2045. Den 25 mars lanserar rådet sin tredje utvärderingsrapport och den fokuserar särskilt på Coronakrisen som ett möjlighetsfönster för klimatomställningen. Katarina Eckerberg, professor i statsvetenskap vid Umeå universitet, är ledamot i Klimatpolitiska rådet och har medverkat till rapporten.

– Coronakrisen ha gjort att utsläppen av växthusgaser har minskat mer än vad de hade gjort annars, men den minskningen är tillfällig och endast marginell globalt sett. Men pandemin har lärt oss att förändring faktiskt är möjligt. Vi kan mobilisera och ställa om när vi vet att alternativet är sämre. Förutsättningarna för att öka takten i klimatomställningen är också särskilt goda nu tack vare både ökad kunskap, brett folkligt såväl som näringspolitiskt stöd, teknikutveckling och tillgänglighet till förnybar energi till konkurrenskraftiga priser, säger Katarina Eckerberg.  

Katarina Eckerberg berättar att bara cirka en tiondel av de stimulansåtgärder och investeringar som Sverige har beslutat om i samband med pandemin bidrar till att nå klimatpolitiska mål.

– Klimatpolitiska rådet menar att när man nu satsar för att samhället ska återhämta sig efter pandemin så bör man rikta satsningarna mot investeringar som bidrar till klimatomställningen. Våra rekommendationer till regeringen är därför bland annat att införa mer effektiva tillståndsprocesser för klimatinvesteringar, att investera i ett ökat kompetenslyft för klimatomställningen, att styra investeringar mot ett mer transporteffektivt samhälle samt att offensivt nyttja de möjligheter som öppnas genom EU:s gröna giv.

Även om Klimatpolitiska rådet uppmanar regeringen att intensifiera arbetet för att nå målet om netto noll utsläpp 2045 så ser Katarina Eckerberg ändå positiva aspekter av Sveriges klimatpolitiska arbete hittills.

– Vi kan till exempel konstatera att Sverige nu har nått etappmålet för 2020. Målet innebär att Sverige ska minska utsläppen utanför EU:s system för handel med utsläppsrätter med 40%, och det har vi nu lyckats med. Jag tycker också att mina erfarenheter från att ha suttit i Klimatpolitiska rådet i drygt 3 år säger att det finns ett otroligt stort intresse från både politiker, näringsliv och allmänheten för våra rekommendationer. Vi kan se att våra uppmaningar för att nå klimatmålen också tas tillvara stor utsträckning.

Den 1 juli 2021 ersätts Katarina Eckerberg som ledamot i Klimatpolitiska rådet av Annika Nordlund, docent vid Institutionen för psykologi, Umeå universitet.

Läs Klimatpolitiska rådets rapport 2021

Läs mer om Klimatpolitiska rådet

Se lanseringen av Klimatpolitiska rådets rapport

Hör Katarina Eckerberg kommentera rapporten i seminariet ”Från kris till Fossilfritt välfärdsland”