"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-05-23

Återkommande prov hjälper hjärnan jobba

NYHET På Örnässkolan i Luleå ger lärarna eleverna samma prov flera gånger. Inte för att bedöma dem utan för att de ska lära sig bättre. Metoden har utvecklats med hjälp av forskare från Umeå universitet och grundar sig på forskningsresultat om hur hjärnan fungerar.

I forskningsprojektet Minne och lärande studeras effekterna av upprepade prov som ett medel för lärande till skillnad mot att använda prov som en mätning av elevers aktuella kunskapsnivå. Det tar avstamp i kognitiv och neurovetenskaplig grundforskning, men syftar även till att finna och utveckla praktiska tillämpningar i undervisningssammanhang.
– Utifrån en dialog med forskargruppen har lärarna på Örnnässkolan utvecklat konkreta tillämpningar som baserar sig på de gynnsamma effekter som upprepade prov har visat sig ha för lärandet, berättar Bert Jonsson, en av forskarna i gruppen.

Läs artikel om hur Örnnässkolan i Luleå jobbar i Lärarnas nyheter

Forskningsprojektet Minne och lärande finansieras av Lärarhögskolan vid Umeå universitet. Medverkar i projektet gör institutionen för psykologi och Umeå center for Functional Brain Imaging (UFBI).


För mer information om projektet, kontakta gärna:

Bert Jonsson, universitetslektor, institutionen för psykologi Telefon: 090-7867612, 070-677 76 12
E-post: bert.jonsson@psy.umu.se

Carola Wiklund Hörnqvist, doktorand, institutionen för psykologi Telefon: 090-786 99 67, 070-654 45 70
E-post: carola.wiklundhornkvist@psy.umu.se

Redaktör: Eva Stoianov