"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-12-07

Återvändande flyktingar ingen förutsättning för fred

NYHET Många som jobbar med fredsbyggande anser att flyktingar måste återvända efter kriget för att freden ska bli hållbar. Denna vedertagna uppfattning ifrågasätts nu av Patrik Johansson vid Umeå universitet.– Hemvändande flyktingar kan bidra till fred under vissa omständigheter, men det gäller inte alltid och överallt.

När kriget tar slut måste flyktingar återvända, annars blir freden varken bra eller varaktig. Det är en utbredd sanning bland dem som på olika sätt arbetar med fredsfrågor. Patrik Johansson vid Umeå universitet har i sin avhandling studerat relationen mellan flyktingåtervändande och fred på ett mer systematiskt sätt än vad som gjorts tidigare. Han anser inte att den gängse uppfattningen stämmer.
– Det viktiga är att man finner en hållbar lösning för flyktingarna, men inte nödvändigtvis att de återvänder hem.

Patrik Johansson har analyserat ett fyrtiotal fall av konflikter och flyktingåtervändande med hjälp av en form av mängdlära. Resultaten visar att återvändande inte är bättre än permanent uppehållstillstånd, åtminstone inte när det gäller hur flyktingfrågans lösning påverkar freden i hemlandet.
– Sen finns det naturligtvis andra skäl till återvändande, inte minst de som hänger ihop med flyktingarnas individuella rättigheter.

Samtidigt är det inte så enkelt som att återvändande aldrig bidrar till fred. Det tycks i stället variera från fall till fall.
– Hemvändande flyktingar kan bidra till fred under vissa omständigheter, säger Patrik Johansson, men det gäller inte alltid och överallt, något som många hittills har ansett.

Tidigare relationer spelar roll

En omständighet som tycks ha betydelse är hur relationerna mellan olika etniska grupper såg ut före konflikten. Återvändande flyktingar kan vara viktigt om det tidigare funnits goda relationer som man kan bygga försoning på. Saknas sådana relationer spelar det mindre roll för freden om flyktingarna återvänder eller inte, menar Patrik Johansson.
– Den här slutsatsen bygger bara på fallstudier av hur flyktingfrågan hanterats efter konflikterna i Bosnien-Herzegovina och Nagorno-Karabakh, förklarar Patrik Johansson, som hoppas få möjlighet att undersöka hur det ser ut även i andra fall.

Patrik Johansson är född i Karlskrona och uppvuxen i Göteborg och Linköping. Han genomförde sin grundutbildning vid Uppsala universitet.

För mer information, kontakta:

Patrik Johanssonstatsvetenskapliga institutionen, Umeå universitetTelefon: 090-786 9977, 070-824 6995
E-post: patrik.johansson@pol.umu.se

Fakta om disputationen

Lördagen den 18 december försvarar Patrik Johansson, statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Peace by Repatriation: Concepts, Cases, and Conditions. Svensk titel: Fred genom återvändande: begrepp, fall och villkor. Disputationen äger rum kl. 10.15 i Hörsal D, Samhällsvetarhuset. Fakultetsopponent är docent Erik Melander, institutionen för freds- och konfliktforskning, Uppsala universitet.

Läs hela eller delar av avhandlingen

Redaktör: Camilla Bergvall