"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-01-10 Uppdaterad: 2023-01-18, 08:55

Åtgärder för att behålla tryggheten på campus

NYHET I början av januari greps, anhölls och senare häktades en man misstänkt för bland annat misshandel och olaga hot på Campus Umeå. Vid flera tillfällen har obehag vid kontakt med mannen rapporterats. Med anledning av detta har universitetsledningen vidtagit åtgärder för att bibehålla tryggheten. – Vi tar detta på stort allvar och arbetar aktivt för ett tryggt campus, säger Per Ragnarsson, biträdande universitetsdirektör.

Text: Johanna Fredriksson

Mannen, som varken är anställd eller student, har under en tid rört sig på Campus Umeå. Vid flertalet tillfällen har personer som kommit i kontakt med honom upplevt att situationen blivit obehaglig. 

– Det handlar om en person som är väldigt verbalt utåtagerande, och ibland även fysiskt. Trenden är att han gärna velat diskutera sina sakfrågor och till slut har medarbetare upplevt honom som gränsöverskridande. Jag har full förståelse för att personer upplevt det som väldigt obehagligt, säger Charles Cederqvist, säkerhetschef vid Umeå universitet.  
Personer som varit i kontakt med honom vittnar om verbala hot och ett par gånger har polisen fått ingripa då mannen blivit fysiskt våldsam mot en person som arbetar vid en av de inhyrda verksamheterna på campus.  
Den 9 januari greps och anhölls mannen, för att den 12 januari häktas för misshandel och olaga hot. Han är tidigare dömd till tre månaders fängelse för olaga hot, två fall av förolämpning samt hets mot folkgrupp. 
– Vi följer ärendet och vad som händer nu framöver med den här mannen, säger Charles Cederqvist. 

Vidtagit åtgärder

För att bibehålla tryggheten på campus har säkerhetsfunktionen och universitetsledningen gjort riskbedömningar och successivt tillsatt åtgärder. Bland annat har man utökat tillgången till väktare på campus från kväll och nattetid till dygnet runt, antalet väktare utökades också. Detta skedde en tid innan årsskiftet. Universitetsledningen har även ansökt hos Polismyndigheten om att få ha ordningsvakter som har befogenhet att avvisa människor vid behov.    
– Vi har löpande kontakt med Polismyndigheten, säger Per Ragnarsson. 
För att kunna göra så bra bedömningar som möjligt har universitets krisledningsgrupp aktiverats, i den sitter biträdande universitetsdirektör, studentkårsrepresentant och representanter från förvaltningsenheter med särskilt ansvar.

Universitetsledningen har även involverat huvudarbetsmiljöombudet, HAMO och håller samtal med ledningen för GN Catering, vars medarbetare blivit särskilt utsatt för mannen. 
– Vi är angelägna om att våra campus alltid är trygga platser för samtliga medarbetare, studenter och så klart andra som rör sig och har verksamhet på området, säger Per Ragnarsson, och fortsätter: 
– Men det är viktigt att bibehålla en öppen miljö på campus, då det är en grundbult för ett universitet. Respektive ledning för en institution eller enhet avgör själva om det är öppet till lokalerna eller om det krävs passerkort för att komma in till institutionens eller enhetens lokaler, detta är inget nytt utan gäller sedan tidigare, säger Per Ragnarsson

Kontakta väktare i god tid

Om studenter eller medarbetare upplever otrygghet eller obehag uppmanas de att genast ta kontakt med väktarna som finns på campus dygnet runt. Kontaktuppgifter finns uppsatta på klisterlappar runtomkring på campus, de går också att finna på Umu-kortet, samt här intill artikeln.  
– Ju snabbare väktare får kännedom desto större chans har de att ingripa vid behov, säger Charles Cederqvist. 
Om en hotfull situation skulle uppstå, såväl verbal som fysisk, ska man alltid larma polis.  
Det är också viktigt att informera sin chef eller programansvarig vid obehag i samband med arbete eller studier, oavsett om det gäller den aktuella situationen eller något annat.  
– Det är viktigt att vi får veta vad som händer, annars är det svårt att se hela problematiken och vidta åtgärder i rätt tid, säger Charles Cederqvist.

Viktiga telefonnummer

Kontaktuppgifter till väktarna: 090-786 76 00.
Vid akut larm till polisen, ring: 112.  
Är läget inte akut, ring polisen på: 114 14.