"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Per Ragnarsson

Jag är biträdande universitetsdirektör och budgetchef vid Umeå universitet. 

Verksam vid

Anknytning
Biträdande universitetsdirektör vid Universitetsledningen Enhet: Universitetsledningen Roll: Universitetsdirektör
Plats
Universitetsledningshuset plan 6, Universitetsområdet Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag är biträdande universitetsdirektör och budgetchef vid Umeå universitet. Som biträdande universitetsdirektör ingår jag i universitetsledningen. I min roll som biträdande universitetsdirektör är jag bl.a. ordförande i universitetets krisledningsgrupp och är chef för planeringschefen, enhetschef Ekonomienheten respektive för enhetschefen Forskningsstöd och samverkan.

I arbetet som budgetchef arbetar jag med övergripande ekonomifrågor, bland annat inom budget och resursfördelning, ekonomiuppföljning och kalkyler.

Tidigare har jag bland annat arbetat som ekonomichef för socialförvaltningen i Umeå kommun, och som controller inom Umeå kommun samt i två andra kommuner i Stockholmsområdet. Jag har också varit tillförordnad universitetsdirektör vid Umeå universitet, och år 2016 var jag projektledare på 50 procent för ett nationellt uppdrag på Universitetskanslersämbetet

Jag är utbildad ekonom efter studier på Umeå universitet år 1985–1989.

Ledningsmeriter:
Biträdande universitetsdirektör, Umeå universitet (2014– )
Budgetchef, Umeå universitet (år 2006–)
Ekonomichef, socialförvaltningen, Umeå kommun (år 2002–2006)
Chefscontroller, socialförvaltningen, Haninge kommun (1998–2000)
Administrativ chef, Skogås kommundelsförvaltning, Huddinge kommun (1996–1998)