"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-12-01

Att arbeta i den tärande sektorn

NYHET Sara Nyhlén, fil.dr. och Katarina Giritli-Nygren, docent vid Mittuniversitet presenterar resultaten från ett nyligen avslutat forskningsprojekt med fokus på de politiska beslutsprocesser som leder fram till kommunens organisering och planering av boende för äldre med visst vård- eller omsorgsbehov i glesbygd , fredag 5 december kl. 13.15 - 15.00 i C304, Beteendevetarhuset.

I sina intervjuer har de noterat hur arbetstagarna beskriver en känsla av att verka i en tärande sektor. Detta, menar Katarina och Sara, bör betraktas i skenet av införandet av new public management (NPM) i kommunal verksamhet som med ett ökat fokus på resultatenheter och ekonomisering positionerar arbetstagare som beställare eller utförare. Deras studie visar att de som är positionerade som utförare också ser sig som ansvariga för kommunens ekonomiskt utsatta läge.
I sin presentation "Känslor, profession och byråkrati i planering av äldreomsorg" kommer de att lyfta fram utförarnas arbetsvillkor där den överordnade ekonomiska utsatthet som präglar många glesbygdskommuners är ytterst närvarande i deras vardagliga arbetspraktiker. Den glesbygdsspecifika osäkerheten, stor ekonomisk press och svårigheter att rekrytera tillräckligt med kompetent personal leder ofta till att omsorg - och arbetsmiljöansvar står i konflikt med den interna organisationen inom kommunen. 

Kalendariet