"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-02-07

”Att arbeta strategiskt med pedagogisk digital kompetens”

NYHET Ett seminarium som vänder sig till dig som arbetar på strategisk nivå inom högskola och universitet och kommer att adressera hur kompetensförsörjningen av pedagogisk digital kompetens kan säkerställas.

Tid & plats: onsdag 12 feb kl. 13-15, SLU, lokal: Holly-wood

I projektet har det genomförts en granskning av de deltagande lärosätenas strategier vad gäller pedagogisk (digital) kompetens och meritering. Det har även gjorts intervjuer med personer som har det strategiska ansvaret för utbildningsfrågor på de deltagande lärosätena.

Resultatet av dessastudier tillsammans med en introduktion av begreppet Pedagogisk Digital Kompetens kommer attpresenteras och diskuteras på seminariet.

Då projektet är ett samarbete mellan högskolorna i Vasa, SLU och UmU, kommer vi att vara uppkopplade mot Vasa, via videokonferens.

Mer information om projektet Pedagogisk digital kompetens finns på www.epedagogik.euProjektet finns också på Facebook 

Deltagare i Umeå anmäler sig till: johanna.olsson@umu.se

Seminariet ges inom ramen för PDK-projektet, som är ett samarbetsprojekt mellan Umeå universitet, SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) och högskolorna i Vasa.

Projektet administreras av Umeå universitet och dess största finansiär är interreg-programmet Botnia-Atlantica. Projektet startade i april 2013 och pågår till början av år 2014.