"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-10-09

Att avbryta eller inte?

NYHET Studier visar att en kontorsarbetare i genomsnitt kan arbeta fokuserat med en uppgift i tre minuter innan arbetet avbryts av en besökande kollega, ett mail, ett inkommande samtal eller någon annan distraktion. Tidigare forskning och teknik som utvecklas för att adressera denna problematik fokuserar i huvudsak på den som drabbas av avbrott. Detta är enligt forskarna Rikard Harr och Viktor Kaptelinin inte tillräckligt och de vill därför även sätta fokus på den som avbryter för att förstå vad som styr denne i sitt val.

– Det är viktigt eftersom att även om jag väljer att låta bli att svara på ett telefonsamtal eller att avstyra ett samtal från en besökande kollega så kan jag ha blivit störd i mitt arbete, säger Rikard Harr, som liksom Kaptelinin är forskare vid institutionen för Informatik vid Umeå universitet. De båda har fått en artikel i ämnet accepterad till konferensen NordiCHI 2012, med titeln Interrupting or not: Exploring the effect of social context on interrupters' decision making.

I deras inledande studier har de undersökt vilka olika faktorer som vägs in i ett beslut om att avbryta någon eller att låta bli. Finns det andra personer i närheten som också blir störda av ett avbrott? Har det betydelse om man känner personen man avbryter eller inte? Verkar den vi vill nå vara upptagen? Det är några av frågorna man ser som viktiga att beröra.

I forskningsarbetets förlängning menar Rikard Harr att man ska kunna föra över kunskapen till design av teknik.

– Vi närmar oss ett problem som ofta orsakats av dåligt designad teknik. Givet att vi vet vilka faktorer som beaktas innan avbrott sker kan tekniken förse oss med information om detta. Om vi inte vill ringa personer som för närvarande samtalar med andra, kanske vi skall förses med information om att så är fallet, fortsätter han.

För övrigt kan nämnas att även professor Daniel Fällman från institutionen för Informatik vid Umeå universitet deltar vid konferensen med en keynote.

Redaktör: Mikael Hansson