"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2004-05-03

Att dra nytta av nätverks struktur

NYHET Nätverk ur olika aspekter - från dejtingsajter och vaccineringskampanjer till hur man hittar känsliga servrar vid virusattacker - studerar Petter Holme i sin avhandling. Holme är den förste svenske fysikern som disputerar inom nätverksforskning.

De senaste fem åren har det skett en explosion av tvärvetenskaplig forskning om nätverk. Genom att studera statistiska egenskaper, strukturer, hos nätverk kan man dra slutsatser om mekanismerna bakom dess uppkomst. Dessa strukturer kan i sin tur påverka dynamiska system som till exempel epidemier av sjukdomar, datavirus, eller datortrafik som existerar i nätverket.

Holmes avhandling innehåller bland annat en studie om hur vaccineringskampanjer kan utföras för att uppnå bästa resultat. En effektiv metod är att efter att ha vaccinerat person A välja att vaccinera en vän till A som umgås med flest personer utanför A:s bekantskapskrets. Denna metod är väsentligt mer effektiv än en slumpmässig vaccinering. En anledning är att många typer av sociala nätverk innehåller en stor mängd trianglar: om person A känner B och C är sannolikheten stor att även B och C är bekanta. 

De nätverk sjukdomar sprids över har en mycket bred fördelning av antalet länkar ut och in från personerna i nätverket – vissa personer kan, potentiellt, smitta oerhört många fler än genomsnittet.

Holme har, tillsammans med två sociologer från Stockholms universitet, också genomfört den första studien av nätverk som omfattar romantiska kontakter över Internet. Detta arbete är baserat på anonymiserad data från den svenska dejtingsajten pussokram.com.

Studien visar bland annat en väldig skillnad i antalet kontakter hos användarna, just den typ av struktur som kan användas för effektiva vaccinationsmetoder. Den stora skillnaden, jämfört med det man vet om romantiska nätverk och sexuella nätverk i den verkliga världen, är att personer med många kontakter på nätet inte i första hand söker sig till personer som är lika aktiva.

Förutom sociala och epidemiologiska nätverksstudier behandlar Holmes avhandling också biokemiska nätverk, datanätverk och allmänna frågor inom nätverksforskning. När det gäller biokemiska nätverk, nätverk av kemiska substanser och hur de omvandlas i celler, visar Holme att dessa inte kan delas upp i moduler (enheter med speciella uppgifter) på något enkelt sätt endast med hjälp av nätverksdata. Angående datanätverk som Internet diskuterar Holme hur man kan hitta de servrar som är mest känsliga för attacker.

E-publicering:
publications.uu.se/umu/theses/abstract.xsql?dbid=222

Petter Holme, institutionen för fysik, Umeå universitet, försvarar fredag den 7 maj sin avhandling med titeln Form and function of complex networks. Svensk titel: Form och funktion i komplexa nätverk. Disputationen äger rum kl 14.00 i Naturvetarhuset, sal N430 Fakultetsopponent är Mark Newman, Professor, Department of Physics, University of Michigan.

Petter Holme är uppvuxen i Knivsta. 

Petter nås på: Institutionen för fysik, Umeå universitetTel: 090-786 77 60
E-post: holme@tp.umu.se

Redaktör: Carina Dahlberg