"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2024-05-23 Uppdaterad: 2024-05-28, 14:00

Att förstå skogsdebatten: en föreläsning av Klara Härgestam

NYHET Den 7 maj 2024 hölls en föreläsning inom ramen för föreläsnings­serien ”Forest Social” på Umeå universitet. Föreläsningen samlade studenter från både SLU och UMU, forskare samt representanter från offentliga myndigheter och företag. Föreläsningen hölls av Klara Härgestam, doktorand i retorik vid Örebro Universitet, som presenterade sitt pågående doktorandprojekt om människors relationer till skogen och dess påverkan på skogsdebatten.

Härgestams forskning går bortom de vanligt framhävda konfliktlinjerna i skogsdebatten, mellan produktion och bevarande, vilka ofta bortser från de djupare aspekterna av människors upplevelser. I sin föreläsning pekade hon på effekterna av att kalla en debatt "polariserad". Som Härgestam uttryckte det i föreläsningen: "Att kalla en debatt 'polariserad' förändrar människors möjligheter till dialog från början.

Men att missa perspektiv innebär också att missa lösningar." Härgestams studie är baserad på fältarbete bland olika grupper som är kopplade till skogen: markägare, skogsarbetare och engagerade människor som på olika sätt vill skydda skog. Hon hävdar att ståndpunkterna i den svenska skogsdebatten inte enbart uppstår från rationella, distanserade resonemang, utan också är djupt rotade i människors kroppsliga relation till skogen.

Härgestams forskningsintresse ligger i att studera polarisering i debatten och att hitta sätt att skifta dialogen till en mer nyanserad ton där de involverade människorna känner sig validerade, hörda och förstådda. Hon betonade vikten av att förstå och erkänna de personliga och emotionella kopplingarna människor har till skogen.

Avslutningsvis belyste Härgestams föreläsning de ofta förbisedda emotionella och personliga aspekterna av skogsdebatten. Den underströk behovet av en mer nyanserad dialog som validerar och förstår de mångfacetterade relationerna som människor har till skogen.

Forest Social är Future Forests föreläsningsserie som främst riktar sig till studenter vid SLU och Umeå Universitet, men alla är välkomna att delta. Föreläsningsserien syftar till att inspirera till tvärvetenskapliga perspektiv på skogen och utforska kopplingarna mellan skogen och samhället.