"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Future Forests

Bild: Jörgen Wikström

Future Forests är en plattform för tvärvetenskaplig skogsforskning, samverkan och forskningskommunikation. Plattformen är ett samarbete mellan SLU, Umeå universitet och Skogforsk. Future Forests verksamhet kännetecknas av ett tvär- och mångvetenskapligt arbetssätt med framtidsperspektiv, i skärningspunkten mellan akademi och samhälle.

Se filmen om Future Forests exkursion på Svartberget.

Projektöversikt

 

Projektperiod

2021-01-01 – 2024-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Humanistisk fakultet, Samhällsvetenskaplig fakultet

Forskningsområden

Ekologi, Historia, Idéhistoria, Naturresursforskning, Sociologi, Statsvetenskap

Arbetet bedrivs fakultetsöverskridande och i samverkan med relevanta samhällsaktörer. Komplexa vetenskapliga frågor kan därför angripas på ett mångfasetterat sätt.

Verksamheten syftar till att:

  • genom syntes- och analysorienterade projekt identifiera kunskapsbehov och generera vetenskapligt underbyggda beslutsunderlag kring samhällsrelevanta frågeställningar
  • genom samverkan med relevanta samhällsaktörer identifiera och utveckla nya forskningsfrågeställningar till stöd för att lösa framtida utmaningar
  • genom samordning av arbetet över vetenskapliga disciplingränser utveckla tvärvetenskapliga arbetssätt.

Aktiva forskare

Emelie Aktanius
Adjungerad universitetsadjunkt
E-post
E-post
Telefon
090-786 78 77
Chelsea Elissa Budd
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 68 30
Dimitri Coelho Mollo
Övrig/annan befattning, biträdande universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 66 76
Auvikki de Boon
Postdoktor
E-post
E-post
Telefon
090-786 60 95
Tim Horstkotte
Staff scientist
E-post
E-post
Telefon
090-786 74 31
Jenny Ingridsdotter
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 63 22
Toms Kokins
Universitetsadjunkt (tjänstledig)
E-post
E-post
Telefon
090-786 72 23
Evans Korang Adjei
Forskare, staff scientist
E-post
E-post
Telefon
090-786 53 72
Maxim Vlasov
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 71 90

Tidigare forskare

Petter Axelsson, postdoktor, SLU
Karin Beland Lindahl, SLU
Mats Berlin, Skogforsk
Kevin Bishop, gästprofessor, SLU
Christer Björkman, SLU
Johanna Boberg, SLU
David Ellison
Gustaf Egnell, SLU
Kristina Espmark, SLU
Nils Fahlvik, SLU
Adam Felton, SLU
Niklas Forshell, IIASA
Sabine Fuss, IIASA
Martyn Futter, SLU
Emma Holmström, programchef, SLU
Hjalmar Laudon, professor, SLU
Tomas Lundmark, professor, SLU
Urban Nilsson, professor, SLU
Johanna Johansson, postdoktor
Artti Juutinen
Georg Kindermann
Maartje J. Klapwijk
Florian Kraxner
Rolf Lidskog
Anders Lundström
Lars Lundqvist
Tomas Lämås
Annika Mossing, kommunikatör
Erland Mårald, professor
Annika Nordin, professor
Eva-Maria Nordström
Thomas Ranius
Eva Ring
Lucy Rist
Jean-Michel Roberge
Camilla Sandström
Daniel Sjödin
Johan Sonesson
Jan Stenlid
Kristina Wallertz
Camilla Widmark
Anneli Ågren
Lars Östlund

Kontakt

Janina Priebe
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 80 74

Nyheter

Skogsungdomarnas ledare står bakom ett bord med fika och broschyrer på.
Skogsungdomarna – nytt initiativ för unga skogsintresserade

Läs om Skogsungdomarna – en mötesplats för skogsintresserade ungdomar i Västerbotten.

Omställningar i japanskt och svenskt skogsbruk utforskas på MIRAI 2.0

Under MIRAI 2.0 undersöktes omställningar inom japanskt och svenskt skogsbruk i en tvärvetenskaplig workshop.

Kartläggning av skogsmark i arkitektoniskt forskningsprojekt

UMArts and Future Forests finansierar arkitekturforskningsprojektet Sweden's Timber Empire.

Medel för följeforskning inom projektet Adaptivt Skogsbruk

Medel från Future Forests: SLU:s och UMU:s följeforskning inom projektet Adaptivt Skogsbruk.

Tankar om "rättvis" omställning – Hanna Lempinen besöker UmU

Hanna Lempinen höll två seminarier om torvenergi under hennes besök som gästforskare vid Umeå universitet.

Miljöhistoriska perspektiv på omställning och hållbarhet i Arktis

Medel från Arktiskt centrum – Läs om Janina Priebe och hennes presentation på Arctic Science Summit Week, 2023

Guld och gröna skogar?

Dokumentärfilmen "Guld och gröna skogar?" vann silver i Hamburg

Nyheter från SLU

Senast uppdaterad: 2024-02-08