"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-12-11

Att lära robotar tänka själv

NYHET Vilka mekanismer krävs för att en robot ska lära sig uppgifter som den inte är programmerad för? Hur kan vi lära en robot att skaffa sig nödvändig kunskap för en uppgift? Svar på en del av dessa frågor presenterar doktoranden Erik Billing, institutionen för datavetenskap vid Umeå universitet i sin licentiatavhandling.

– Jag söker efter de mekanismer som krävs för att robotar ska kunna tillgodogöra sig helt ny information. Det viktigaste resultatet av min avhandling är en algoritm för inlärning med väldigt lite domänkunskap, baserad på neurologiska modeller av hur hjärnan fungerar, säger Erik Billing.

Han fokuserar i sin avhandling på LFD, som är en teknik där en lärare visar roboten hur den ska göra, och hur den i sin tur tolkar demonstrationen så att den kan repetera beteendet vid ett senare tillfälle, även då omgivningen förändrats. Flera perspektiv på representation, igenkänning och inlärning av beteende presenteras och diskuteras från ett kognitionsvetenskaplig och datavetenskapligt perspektiv i avhandlingen.

Erik Billing har tittat på vad det är som händer i den mänskliga hjärnan vid inlärning och hur den kunskapen ska kunna användas för att utveckla bättre inlärningsmekanismer i robotar. Den teknik han är intresserad av använder förutsägelser för att successivt bygga mer och mer kunskap om situationer och samtidigt avgöra om kunskapen är tillräcklig för att utföra önskade uppgifter.
– Jag tror inte på helt autonoma robotar, de ska förbli ett verktyg för människan som anpassar sig efter användaren. En av de snabbast växande marknaderna för intelligenta robotar finns inom äldrevården i Japan. För att de äldre ska kunna klara sig själva längre så behöver de hjälp i sin vardag av robotar, eftersom det inte finns tillräckligt med unga människor för att ta hand om dem. Det är en lite sorglig utveckling av robottekniken, tycker Erik Billing.

Erik Billing kommer från Hammarön, utanför Karlstad och började sina studier i Kognitionsvetenskap vid Umeå universitet år 2000. Tack vare att han kuggade tentamen i kursen Intelligent Robotik 2005 tog hans karriär en oväntad vändning. Istället för omtenta blev han erbjuden att göra ett projektarbete som ledde till en doktorandtjänst. Eller som han själv uttrycker det i sitt tackord i avhandlingen: ”Jag har lärt mig mycket av mina misstag, men denna tar förmodligen priset.”

Onsdag 16 december presenterar Erik Billing, Institutionen för datavetenskap, sin licentiatavhandling med titeln Cognition Reversed - Robot Learning from Demonstration.Presentationen äger rum kl. 13.15 i sal N300, Naturvetarhuset. Diskutant är Tom Ziemke, professor i kognitionsvetenskap vid Högskolan i Skövde.
Presentationen sker på svenska och alla intresserade är välkomna.

För ytterligare information kontakta:

Erik Billing, Institutionen för DatavetenskapTelefon: 090-786 99 15
E-post: billing@cs.umu.se

Foto: Ingela Hjulfors Berg

Redaktör: Ingela Hjulfors Berg