"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-10-19

Att leverera kunskap är en demokratifråga

NYHET Samhället har drabbats av faktaresistens – att inte acceptera fakta som talar mot ens egen uppfattning – och universiteten måste försöka motverka trenden, sa Bent Christensen vid lunchserien om nyttiggörande av forskning och vetenskap.

Text: Malin Wikström

De flesta tycker att forskning är bra, och ändå tror många mer på intuition än fakta. Det är en trend som måste vändas, sa Bent Christensen, lektor och programansvarig på Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, när han inledde Externa relationers lunchserie om nyttiggörande av forskning och vetenskap på Sliperiet den 18 oktober.

Bent Christensen menar att kunskap är en demokratifråga, och extra viktig i ett samhälle som vårt idag, med en utbredd faktaresistens, där den hos många större tilliten till ”magkänsla” än fakta leder till bland annat vaccinationsmotstånd, tro på alternativmedicin och en ovetenskaplig negativ inställning till GMO-grödor.

- Demokrati kräver faktaunderlag, och när Hans Rosling presenterar fakta och säger ”Jag har rätt och du har fel” till den danske tv-journalisten, så har han en poäng i det. Data säger att du har fel – och då har du det.

Bent Christensen själv bidrar till att föra ut kunskap till samhället på många sätt, bland annat inom Forskning à la carte och Levande frågelåda för skolklasser, samt genom medverkan i tv-programmen Mitt i naturen och Studio natur och olika radioprogram. Han svarar också ofta på frågor från media, studieförbund, kommuner, politiker och allmänhet. Han tycker att nyttiggörandet av forskning borde ge högre meritering och mer dedikerade resurser från universitetet för att nå ut till fler människor.
- Forskare ska ge fakta och folk ska tro på det.

Mats Reinhold och Katarina Henriksson från Externa relationer vid Umeå universitet berättar att målen med lunchserien är att inspirera universitetsanställda och bredda bilden av vad nyttiggörande av kunskap kan vara.
- Vi vill att man ska göra mer, och det behöver inte bara vara stora insatser. Varje möte utanför universitetet är nyttiggörande. Kunskap är viktig, och samverkan kan bidra både till samhället och till att få högre kvalitet i utbildning och forskning.

Kommande lunchföreläsningar:

Samarbete med extern part för ökad kunskapsöverföring8 november 12:00-13:00. Corner Studio Sliperiet.
Anna Stens, historiker, institutionen för idé-och samhällsstudier

Nyttiggörande av forskning – några praktiska erfarenheter15 november 12:00-13:00. Samvetet Samhällsvetarhuset.
Dzenan Sahovic universitetslektor, Statsvetenskapliga institutionen, verksam vid CBRNE-centret

Lärarundantaget och affärsrelationen med Umeå universitet22 november 12:00-13:00. Samvetet Samhällsvetarhuset.
Chatarina Larsson, universitetsjurist, Umeå universitet

Arrangör: Externa relationer i samarbete med Handelshögskolan, Sliperiet och Pedagogiska institutionen 
Kontaktperson: Katarina Henriksson 

Lunchföreläsningarna ges inom ramen för ett utvecklingsprojekt vid Umeå universitet; "Förstärkt entreprenöriell kultur", som är ett av Tillväxtverket finansierat projekt som pågår 2015 och 2016. Projektet syftar till att utveckla, testa, utvärdera och skapa diskussion om aktiviteter som kan förstärka den entreprenöriella orienteringen, dvs förutsättningarna för och faktiskt engagemang i samverkans- och nyttiggörandeaktiviteter på så sätt att universitetets kärnverksamhet stärks. Projektet ska även bidra till att öka kännedomen om universitetets miljöer för samverkan och innovation och de möjligheter de erbjuder.