"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-12-28

Att minska koldioxidutsläpp och öka energieffektiviteten är även bra för företagens lönsamhet

NYHET En ny studie vid Centrum för Miljö- och Naturresursekonomi i Umeå, CERE, visar på att förbättrad miljöprestanda och energieffektivitet inom ett företag även kan vara bra för lönsamheten då det tenderar att öka företagets produktivitet.

Huvudresultaten visar på att energieffektivitet och miljöprestanda går hand i hand, och att miljöinvesteringar och miljöprestanda (utsläppsminskningar) har en positiv inverkan på varandra. Genom att förbättra miljöprestanda och energieffektivitet antingen via reglering eller företagets interna miljöpolicy ökar man kommande periods produktivitet (i genomsnitt). Detta ger stöd till den så kallade Porterhypotesen, dvs. att rätt typ av regleringar kan skapa en ”win-win” situation, bättre miljö och mer konkurrenskraftiga företag. Det stöder även idén om att så kallade socialt hänsynstagande företag (corporate social responsibility) kan åtnjuta fördelar genom att frivilligt gå före och göra mer än vad som bestäms av lagar och regleringar. - Vi fann även belägg för att miljöinvesteringar minskar utsläpp och därmed kolet, vilket i sin tur har en tendens att påverka företagens produktivitet positivt, säger Tommy Lundgren, en av forskarna bakom studien.

Läs mer