"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-03-22

Att översätta världar

NYHET Att stå mellan två kulturer, sin tidigare och den nya, är ett känt tema i verklighet och fiktion. En ny avhandling från Umeå universitet undersöker aspekter av ”kulturell översättning” i romaner om invandring till Australien.

Att förstå en kultur med en annan kulturs logik brukar kallas för kulturell översättning. I varje språk finns en världsbild inbyggd, och när en kultur försöker förstå en annan kan något gå förlorat samtidigt som annat uppstår. Anette Svensson har i sin doktorsavhandling analyserat fem romaner om invandring till Australien och visar att kulturell översättning förekommer på flera nivåer i texten, både hos karaktärer och författare.

Känslan av att vara framme

Anette Svensson undersöker hur romankaraktärer i den australiensiska migrationslitteraturen översätter den kultur de kommer från i mötet med det nya landet och dess invånare, och hur de själva tar emot översättningar av den nya kulturen. De fem romaner som utgör undersökningsmaterialet är Heartland (1989) av Angelika Fremd, A Change of Skies (1991) av Yasmine Gooneratne, Stella’s Place (1998) av Jim Sakkas, Hiam (1998) av Eva Sallis och Love and Vertigo (2000) av Hsu-Ming Teo.

– I romanerna beskrivs hur karaktärerna behöver ta del i två kulturer samtidigt, en slags kulturell hybriditet, för att uppnå en känsla av att ”vara framme”. Möjligheten, viljan och tillåtelsen att översätta kulturerna åt båda håll är det som krävs för att fullborda migrationsprocessen, säger Anette Svensson.

Vissa bli kvar längre i tröskelstadiet

I sin avhandling ser hon migration som en trestegsprocess som består av utvandring och invandring och däremellan ett tröskelstadium, en liminalfas. Det stadiet uppstår när karaktärerna befinner sig i Australien, men ännu inte har uppnått en känsla av att vara framme. Anette Svensson analyserar detta tröskelstadium och undersöker varför vissa karaktärer är kvar där länge och vad som krävs för att de ska komma ur det stadiet och uppnå en känsla av att vara framme.

– Identitetsskapande är en stor del av migrationsprocessen, säger Anette Svensson. Min avhandling visar också att olika aspekter av makt är synnerligen relevanta för både den kulturella översättningen och migrationsprocessen.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Anette Svensson, institutionen för språkstudier, försvarar lördagen den 27 mars sin doktorsavhandling med titeln A Translation of Worlds: Aspects of Cultural Translation and Australian Migration Literature. Disputationen kommer att äga rum kl. 10.15 i Hörsal F, Humanisthuset, Umeå universitet. Fakultetsopponent är fil dr Tina O’Toole, School of Languages, Literature, Culture & Communication, University of Limerick.Till den e-publicerade avhandlingen

Anette Svensson är uppvuxen i Ulricehamn, men är sedan 10 år bosatt i Skellefteå. Det här läsåret är hon verksam vid Luleå tekniska universitet. För ytterligare information eller intervju, kontakta henne gärna: Tel: 070-293 25 13
E-post: anette.svensson@engelska.umu.se

Redaktör: Helena Vejbrink