"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-09-17

Att reparera avslitna nerver

NYHET En teknik för att få skadade nervändar att växa ihop med hjälp av ett stödrör av fibrin beskrivs av Daniel Kalbermatten i den avhandling han försvarar vid Umeå universitet den 20 september.

Avhandlingen ingår i studierna av en ny metod att reparera skadade nerver. Det handlar om att lägga en kapsel av nedbrytbart material runt nervskadan med de trasiga nervändarna. Inne i kapseln skickar rörelse- och känselnerver ut kemiska signaler som hjälper dem att själva hitta och växa ihop med sina likar. Resultatet är att nervsignalerna leds rätt så att patienten får bättre känsel och kan använda handen bättre. Kapseln är gjord av polyhydroxybutyrat, PHB, ett material som bryts ner i kroppen med så lång fördröjning att nerverna hinner växa ihop.

Avhandlingen undersöker möjligheterna att använda kroppseget fibrin tillsammans med PHB -fibrerna för att styra återbildningen av skadade nerver. På råttor visas att återväxten av nervceller blir bättre om man använder fibrin som ledmaterial jämfört med PHB. Fibrinmiljön stimulerade återväxt hos 60 % av känselnerverna och 52 % av de motoriska nerverna.

Sammantaget visar resultaten att ett fibrinrör kring nervändarna kan användas för att stimulera återväxt av nervceller. Dessutom påvisas en god effekt av att använda fibrin i kombination med PHB. Rönen visar också att fettvävnaden i kroppen innehåller ett förråd av s.k. ASC-stamceller från fettväv som kan utvecklas till Schwannceller och bilda det isolerande höljet kring hopläkta nervtrådar.

Daniel Kalbermatten är plastikkirurg i Basel, Schweiz, och doktorand vid Inst. för integrativ medicinsk biologi, enheten för anatomi samt Inst. för kirurgisk och perioperativ vetenskap, enheten för hand och plastikkirurgi. Han är engelskspråkig och kan nås på
epost daniel.kalbermatten@bluewin.ch och via tel. 090-786 51 23.

Måndagen den 20 september försvarar Daniel Kalbermatten sin avhandling med titeln Nerve gap repair by the use of artificial conduits and culured cells (Reparation av nervdefekter genom användande av nervproteser och odlade celler).Disputationen äger rum kl. 13.00 i Sal BiA201, Biologihuset.
Fakultetsopponent är prof. Ulrich Mennen, University of Pretoria, Sydafrika.

Läs hela eller delar av avhandlingen på
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-35582