"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-05-15

Att skapa bilder läker själen lika bra som samtalsterapi

NYHET I avhandlingen ”What do you see? Studies on time-limited psychodynamic art psychotherapy” visar Karin Egberg Thyme via tre kliniska studier att bildskapande kan ha lika god effekt som samtalsterapi. Disputationen äger rum 22 maj.

I den första studien fördelades 38 kvinnor med depression slumpvis till bildpsykoterapi alternativt samtalsbaserad psykoterapi; den andra är en pilotstudie med 6 kvinnor med vulvavestibulit, dvs smärtor i och runt slidmynningen; den tredje är en studie där 41 kvinnor som var nyinsjuknade i bröstcancer slumpvis fördelades till krisintervention i form av bildterapi respektive en kontrollgrupp. Uppgifter inhämtades från deltagarna vid tre tillfällen: före, omedelbart efter och tre alternativt fyra månader efter bildterapin. Bilderna har analyserats ur ett fenomenologiskt perspektiv, dvs med utgångspunkt i de idéer som ligger till grund för vetenskapen om vad tingen och företeelserna verkar vara.

Resultaten talar för att bildpsykoterapi är likvärdig med samtalsbaserad psykoterapi. Metoden hjälper deprimerade kvinnor att bearbeta de upplevelser som lett till depression. Kvinnor med vulvavestibulit uppfattar sig själva på ett nytt sätt vilket tycks minska upplevelsen av smärta. Kvinnor med nyupptäckt bröstcancer kan uttrycka sina upplevelser av att ha insjuknat i cancer på ett sätt som möjliggör en lättare återgång till det vanliga livet efter cancerbehandlingen. Slutsatsen är att bildpsykoterapi är en vitaliserande behandlingsform genom att den på ett robust sätt processar känslor som ibland är helt uppenbara, ibland först förnekade. Dessutom möjliggör terapiformen att sambandet mellan kroppen och känslorna tydliggörs på ett nytt sätt. Patientens upplevelse av sig själv och andra blir också tryggare allt eftersom gränsen mellan själv och andra blir tydligare.

Torsdag 22 maj försvarar Karin Egberg Thyme, Inst. för klinisk vetenskap, psykiatri, Umeå universitet sin avhandling med titeln ”What do you see? Studies on time-limited psychodynamic art psychotherapy”. Disputationen äger rum i Rosa salen, Tandläkarhögskolan 9 tr, NUS. Fakultetsopponent är professor emeritus Töres Theorell, Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet.

En högupplöst porträttbild på Karin Egberg Thyme finns att ladda hem från www.umu.se/medfak/aktuellt/bilder/index.html

Karin Egberg Thyme nås på telefon 090-785 64 92, mobiltelefon 070-774 59 88 eller e-post Karin.Egberg.Thyme@vll.se.  

Redaktör: Bertil Born