"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2007-06-01

Att skapa virtuella världar

NYHET Istället för att utgöra ett alternativ till den fysiska världen blir de virtuella världarna ofta en reproduktion av ett kapitalistiskt individfokuserat liberalt samhälle, det samhälle där de flesta av dem som skapar spelen befinner sig. Det visar Peter Zackariasson i den avhandling han försvarar vid Umeå universitet den 5 juni

I en studie av utvecklingen av datorspelet Anarchy Online (Funcom 2001) har Peter Zackariasson genom intervjuer med personer som deltog i detta arbete studerat de värderingar och antagande som legat till grund för spelet. Fortsatt har han även genom att delta i spelet studerat hur dessa vidare påverkar spelarna i deras interaktion, både med spelet och med andra spelare.

– Den virtuella värld som skapades är i många avseenden en reproduktion av det samhälle i vilket de personer som deltog i arbetet befann sig, ett kapitalistiskt individfokuserat liberalt samhälle. Det är dessa värderingar vilket ges uttryck för att legat till grund för utvecklingen, med målsättning att erbjuda ett individuellt förverkligande vilket den fysiska världen många gånger inte har möjlighet till. Men då denna virtuella värld endast innehåller destillerade versioner av en fysisk värld, av social interaktion och självförvekligande, så skapar detta ett diskursivt fängelse i vilket spelarens interaktion förstärker den fysiska värld utvecklarna känner till, snarare än utgör ett alternativ till denna, säger Peter Zackariasson.

Anarchy Online tillhör en genre av spel kallad Massively Multiplayer Online Role-Player Game (MMORPG). Vad som karaktäriserar denna genre av spel är att dessa består av en virtuell värld i vilken flera tusen spelare interagerar samtidigt, i Anarchy Online cirka 125 000. Detta gör spelarna med en avatar, ett digitalt alter-ego, som representerar spelaren i den virtuella världen.

– Med tanke på den mängd personer som idag deltar i virtuella världar (bara World of Warcraft har idag över 8.5 miljoner användare) så finns det stor anledning att skapa en debatt kring vilka samhällen dessa utgör och vilken interaktion som uppmuntras i dessa. Idag är det endast ett antal personer som skapar dessa, med liknande bakgrund och med vinstintresse. För att skapa involverande och utvecklande virtuella världar krävs det att en mångfald av intressenter som aktivt deltar i utvecklingen av dessa, säger Zackariasson.

Tisdagen den 5 juni försvarar Peter Zackariasson, Handelshögskolan, Umeå universitet, sin avhandling med titeln World Builders: A study on the Development of a Massively Multiplayer Online Role-Playing Game. Disputationen äger rum kl. 13.15 i Hörsal G, Humanisthuset, Fakultetsopponent är Professor Daniel Hjort, Copenhagen Business School.

För mer information, kontakta gärna: Peter Zackariasson, HandelshögskolanTelefon: 031-786 53 88
E-post: www.zackariasson.com

Redaktör: Frida Fjellström