"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-03-17

Att skriva om forskning på annat språk

NYHET Hur skriver man en korrekt och bra forskningstext på engelska? I en ny avhandling vid Umeå universitet, belyser Karyn Sandström att det inte räcker med att bara bedriva relevant och bra forskning, en forskare måste även besitta förmågan att kunna presentera sin forskning på ett annat språk än sitt modersmål.

Karyn Sandström Foto: Per Melander

Det många inte har en aning om är hur svårt det kan vara att som doktorand vid ett universitet att hinna med sitt projekt inom den föreskrivna tiden. Inom fyra år måste en doktorand inte bara bli expert inom ett område och tränas för att bli en duktig forskare, hen måste också lära sig att skriva fackmässigt relevanta forskningstexter; som om de inte blir bra riskerar sänka en framtida karriär som forskare.

Som om det inte vore nog så måste många doktorander i Sverige, framförallt inom naturvetenskaperna, skriva sina texter på engelska. Något som kan vara ett problem då många inte utvecklat sin förmåga att skriva på engelska sedan de gick i gymnasiet.

Karyn Sandström har under de senaste 10 åren undervisat, hållit workshops och kurser i hur man skriver forskningstexter på engelska för 15 olika forskarenheter vid Umeå universitet och Sveriges lantbruksuniversitet. Nu disputerar hon själv på en avhandling om att skriva forskningstexter på ett annat språk än sitt eget.

– Idag finns väldigt lite formella instruktioner och få möjligheter för doktorander att tillgodogöra sig kunskap om hur en vetenskaplig text ska skrivas på engelska. Många fakulteter har inte de ekonomiska resurser som krävs för att skapa de språkliga stödfunktioner som skulle behövas. Trots detta behöver man hitta lösningar, vilket egentligen är anledningen till att mitt doktorandprojekt startade, säger Karyn Sandström.

Forskarstudenter kan sällan tillräckligt mycket om vilka regler som gäller för skrivande inom deras områden för att på ett trovärdigt sätt beskriva sin forskning, eftersom få har erfarenhet av detta. Det kan röra sig om att skriva auktoritativt enligt de konventioner som styr publiceringen av forskningsartiklar och samtidigt växla mellan den akademiska röst som de använder på sitt modersmål (L1) och den som förväntas på andraspråket (L2).

Den övergripande frågan i forskningsprojektet är hur doktorander skulle kunna hjälpa varandra att lära sig formen för att skriva forskningsartiklar genom att ge återkoppling på varandras forskningstexter. I avhandlingen presenteras bland annat en undersökning av hur en grupp L2-doktorander inom naturvetenskap använde sig av referentgranskning på nätet, samt om och i så fall hur studenterna med hjälp av referentgranskning kan lära sig mer om formen för forskningsartiklar.

Avhandlingen finns publicerad digitalt

Kontakt:

Karyn Sandström, karyn.sandstrom@umu.se, tel. 090-786 96 16

Pressbild

Om disputationen:

Måndag 21 mars försvarar Karyn Sandström, Institutionen för språkstudier, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Peer Review Practices of L2 Doctoral Students in the Natural Sciences.

Disputationen äger rum kl. 10.15 i Humanisthuset, Hörsal E, Umeå universitet. Opponent är Christiane K. Donahue, Director, Institute for Writing and Rhetoric, Associate Professor of Linguistics, Dartmouth University, USA

Redaktör: Per Melander