"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-01-12

Att svälta ut prostatacancer

NYHET Nya behandlingsmetoder för spridd prostatacancer som riktas mot tumörens omgivning står i fokus för den avhandling som Sofia Halin försvarar vid Umeå universitet den 22 januari.

Prostatacancer är den vanligaste maligna tumörsjukdomen hos svenska män. Varje år diagnostiseras ungefär 9 000 nya tumörer och cirka 2 500 personer dör av sjukdomen. Om tumören har spritt sig och bildat dottertumörer (metastaser) i andra organ finns ingen bot. I dessa fall avlägsnar man manligt könshormon ur kroppen eftersom det annars kan stimulera metastaserna att växa. Denna behandling – kastrering – bromsar och lindrar sjukdomen en tid, men förr eller senare återkommer tumören och metastaserna växer.

Kastreringen, som är den vanligaste behandlingen vid spridd prostatacancer, verkar inte så mycket genom att direkt påverka tumören utan stör istället dess närmaste omgivning och blodkärlen. I avhandlingen undersöks ännu effektivare sätt att svälta ut tumören genom att angripa vävnaderna runt omkring den. Det visar sig att ”pigment epithelium-derived factor” (PEDF), ett protein som normalt finns i frisk prostatavävnad, ofta saknas i prostatatumörer. När proteinet återinförs bromsas tumörens tillväxt bl.a. genom att de blodkärl som försörjer den med näring inte kan växa. Dessutom visas i avhandlingen att ämnen som förhindrar inflammationen runt tumörerna leder till minskad tumörtillväxt.

Tumörceller är beroende av sin omgivning för att kunna växa och sprida sig. Exempelvis måste en tumör stimulera tillväxt av nya blodkärl för att tillgodose det ökade behovet av näring och syre. Tumören måste även på andra sätt få omgivande vävnader, t.ex. immunsystemet, att medverka för att tillväxten ska kunna ske. Nya behandlingar som riktas mot celler i prostatatumörens omgivande vävnad kan därför bromsa tillväxten och därmed bli effektiva mot spridd prostatacancer.

Sofia Halin, som är uppvuxen i Luleå, är doktorand vid Inst. för medicinsk biovetenskap, enheten för patologi, Umeå universitet, och kan nås på tel. 090-785 15 97, mobil 070-675 91 19,
e-post sofia.halin@medbio.umu.se
Fredagen den 22 januari försvarar Sofia Halin, Inst. för medicinsk biovetenskap, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Targeting the prostate tumor microenvironment and vasculature - The role of castration, tumor-associated macrophages and pigment epithelium-derived factor (Mikromiljö och angiogenes i prostatacancer - effekter av kastration, tumör-associerade makrofager och pigment epithelium-derived factor). Disputationen äger rum kl. 10.00 i Sal Betula, by. 6M, NUS.
Fakultetsopponent är prof. Carl-Henrik Heldin, Ludwiginstitutet för cancerforskning, Uppsala.

Läs hela eller delar av avhandlingen på
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-30300