"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-11-26

Att tolka den digitala samtiden

NYHET Stefan Gelfgren, lektor, Humlab, Umeå universitet, skriver i en kulturkrönika i Västerbottens-Kuriren om hur, varför och på vilket sätt skall digitala uttryck studeras av humanister?

Stefan Gelfgren

Ur artikeln: "Detta måste utforskas ur ett humanistiskt perspektiv – vilket i och för sig kräver att man söker upp nya platser, samt sätter sig in i nya metoder och perspektiv. Här är det givetvis viktigt att humanister håller kvar vid sin identitet och sitt kritiskt analytiska perspektiv, och på så vis granskar, tolkar och förstår den värld vi lever i. För om inte humanisterna ägnar sig åt dessa för människan och samtiden viktiga frågorna, vilka ska då göra det?"

Läs kulturkrönikan Att tolka den digitala samtidenvk.se

Se även humlab.umu.se

Redaktör: Per Melander