"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-04-09

Att utmana kollektiva föreställningar om idrott, genus och duglighet

NYHET Vad uppfattas och förstås egentligen som maskulint, feminint och funktionsdugligt i idrottsliga sammanhang? Kim Wickman vid Umeå universitet har i sin avhandling undersökt hur kön och duglighet konstrueras inom rullstolsåkning.

Studien bygger på intervjuer med elitrullstolsåkare och en granskning av nyhetsmedias rapportering från Paralympics. Kim Wickman visar att press och media misslyckas med att framställa rullstolsåkare som kompetenta och självständiga idrottande kvinnor och män. Istället vinklas historien ofta till att ”den största segern är redan vunnen”, något som syftar på att idrottaren har övervunnit sin funktionsnedsättning. Placeringen i tävlingen spelar därför inte så stor roll, och det är svårt för både aktiva och allmänhet att uppfatta tävlingsinsatsen som en riktig idrottsprestation.

Kim Wickman menar dock att det vi uppfattar som ”riktig” idrott förändras hela tiden, och pekar på att kvinnliga skidåkare inte tilläts tävla i Vasaloppet förrän så sent som under 1980-talet.
– Det finns all anledning för idrottsrörelsen att ompröva grunderna för att exempelvis anordna skilda tävlingsarrangemang som Olympiska spel och Paralympics.

Kim Wickman har också undersökt hur rullstolsåkare på elitnivå uppfattar och förstår sig själva och sitt idrottande. De aktiva definierar sig själva som rullstolsåkare, inte som handikappidrottare eller friidrottare, och gör därmed motstånd mot kollektiva föreställningar om duglighet och idrott.
– Det skapar ett frirum där vem som helst, med eller utan funktionsnedsättning, kan identifiera sig med rullstolsåkning som idrott, säger Kim Wickman, men påpekar att rullstolsåkarna samtidigt underkastar sig dominerande föreställningar om duglighet genom att definiera andra idrottare med funktionsnedsättningar som ”de andra” som inte utför det som uppfattas som ”riktiga” idrottsprestationer.

Fredagen den 11 april försvarar Kim Wickman, Pedagogiska institutionen, Umeå universitet, sin avhandling, Bending Mainstream Definitions of Sport, Gender and Ability Representations of Wheelchair racers. Svensk titel: Att utmana kollektiva föreställningar om idrott, kön och duglighet. Disputationen äger rum kl. 13.00 i hörsal E, Humanisthuset. Fakutetsopponent: Professor Jorid Hovden, NTNU, Trondheim, Norge.

För mer information, kontakta: Kim Wickman, pedagogiska institutionen, Umeå universitet
E-post: kim.wickman@pedag.umu.se
Tel: 090-786 93 25, 070-646 8069

Redaktör: Carina Dahlberg