"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-10-15

Att utmana och möta motståndet

NYHET Feminism väcker fortfarande starka känslor. Det vet många som föreläser om feminism och feministisk forskning. Reaktionerna från publiken – oavsett om det är ett offentligt framträdande eller ett akademiskt seminarium – kan spänna från djup uppskattning till markerad skepsis och öppen fientlighet.

I den nyutkomna boken ”Motstånd och fantasi – historien om F” står just de tillfällen då feministisk forskning möts av motstånd i fokus. F står för den feministiska forskaren och boken är skriven av sex forskare verksamma inom feministisk forskning.

Framställningen bygger på deras egna erfarenheter och upplevelser från föreläsningar, seminarier och andra sammankomster. Situationerna har sammanställts och analyserats gemensamt. Författarna har även skapat fantasier och tänkbara alternativa utfall av historierna i syfte att utforska och tänja gränserna för vad som är möjligt – i tanke och handling.

Feministisk kunskap har utvecklats i akademin och på olika sätt påverkat samhället under de senaste decennierna. Ofta efterfrågas och välkomnas de kunskaper som den feministiska forskningen ger upphov till, men reaktionerna blir inte sällan negativa. Boken beskriver hur motståndet uttrycks och vilka föreställningar som finns om F. Med hjälp av teorier om kön och makt analyseras processer av motstånd som en del av hur könsordningen i samhället återskapas. Det handlar om makten över kunskapen, om vem som får uttala sig om vad. Är det så att feministisk kunskap nedvärderas därför att kvinnor nedvärderas? Motstånd och fantasi – historien om F fångar ett fenomen i samtiden och vill inspirera till reflektion och nya samtal.

Boken är skriven av följande forskare: Malin Rönnblom, Umeå Universitet Anna Wahl, Kungliga Tekniska Högskolan Maud Eduards, Stockholms Universitet Charlotte Holgersson, Kungliga Tekniska Högskolan Pia Höök, Kungliga Tekniska Högskolan
Sophie Linghag, Kungliga Tekniska Högskolan

För ytterligare information om bokens innehåll, kontakta: Kristina Genell, förläggare, tel 046-31 31 21, e-post: kristina.genell@studentlitteratur.se
För recensionsexemplar, kontakta Petra Jönsson, e-post: petra.jonsson@studentlitteratur.se

Redaktör: Camilla Nilsson