"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-04-22

Att vara ensamstående mamma gör inte kvinnor olyckliga

NYHET Att uppfostra ett barn som ensamstående mamma innebär många utmaningar – men det har inte en negativ inverkan på kvinnors lycka, enligt ny forskning som publiceras i Journal of Happiness Studies.

Att vara ensamstående mamma ses ofta som en orsak till ett antal livsmotgångar. Ensamstående mödrar får utstå organisatoriska och ekonomiska påfrestningar. De har inte något stöd från en partner, och att föda och uppfostra ett barn på egen hand är inte heller helt socialt accepterat. I den nya studien visar forskare från Umeå universitet, Wittgenstein Centre i Österrike , Warsaw School of Economics och Cardinal Stefan Wyszynski University i Polen, att det inte är ankomsten av ett barn i sig som leder till att ensamstående mödrar blir olyckliga.
– Trots de svårigheter och problem som uppstår – eller kanske på grund av dem – flyttas barnen till det absoluta centret av kvinnans värld och blir ljuspunkten i deras liv. Dessutom ger barnen ofta kvinnorna makt att fatta beslut som de inte hade kunnat göra före graviditeten, säger Monika Mynarska vid Cardinal Stefan Wyszynski University i Warszawa.

Till exempel har ansvaret för barnets välbefinnande hjälpt många av de intervjuade kvinnorna att lämna olyckliga eller farliga förhållanden, och dessutom har de blivit mer försiktiga och krävande när de träffar en ny partner. Därför kan också moderskapet få in kvinnorna på ett ”bättre spår”.

Forskningsrönen bygger på djupintervjuer, och stöds dessutom av ytterligare analyser av en riksrepresentativ undersökning i Polen. Resultaten visar att de positiva aspekterna av ensamt moderskap uppväger de negativa.
– Ankomsten av ett barn hade ingen inverkan eller ökade lyckan för de ensamstående mödrarna, säger Anna Baranowska-Rataj vid Umeå universitet.

Studien kombinerar insikter från djupintervjuer med mödrar som födde barn som singlar med en storskalig undersökning som följt individer under över ett decennium. Kombinationen av metoder gav forskarna möjlighet att utforska vilka mekanismer som kan öka eller minska lyckan hos mödrar och i nästa steg, kvantifiera vilken påverkan detta har på en hel population av ensamstående mammor.

Forskningen är genomförd i Polen, ett land där acceptansen för utomäktenskapligt barnafödande fortfarande är relativt låg och där välfärdsstatens stöd för ensamstående mödrar är begränsat.  Med tanke på de ogynnsamma förhållandena skulle man kunna förvänta sig att ett barn skulle leda till starka negativa effekter för de ensamstående kvinnornas lycka. 

– Men på det stora hela hittade vi inga bevis som stödde antagandet att kvinnornas liv skulle ha blivit bättre om de hade beslutat sig för att inte föda barn och uppfostra dem på egen hand, avslutar Anna Matysiak vid Wittgenstein Centre.

Originalpublikation

Baranowska-Rataj, A., Matysiak, A., & Mynarska, M. (2013). Does Lone Motherhood Decrease Women’s Happiness? Evidence from Qualitative and Quantitative Research. Journal of Happiness Studies (publicerad online).

Artikeln ingår som en del i forskningsprojektet “Family Change and Subjective Well-Being” (FAMWELL), som finansierats av the Polish National Centre for Research and Development under programmet Lider.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Anna Baranowska-RatajSociologiska institutionen, Umeå universitetInstitute of Statistics and Demography, Warsaw School of Economics
E-post: anna.baranowska@soc.umu.seTelefon: 090-786 55 08
Porträttbild

Anna MatysiakWittgenstein Centre (IIASA, VID/ÖAW, WU)Vienna Institute of Demography/Austrian Academy of SciencesInstitute of Statistics and Demography, Warsaw School of Economics
E-post: anna.matysiak@oeaw.ac.atPorträttbild

Monika MynarskaInstitute of Psychology, Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw
E-post: m.mynarska@uksw.edu.pl
Porträttbild

Redaktör: Karin Wikman