"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-12-10

Åtta får anslag från Hjärt-lungfonden

NYHET Åtta forskare vid Umeå universitet får sammanlagt 9,75 miljoner kronor i projektanslag från Hjärt-lungfonden. Två av dem får dessutom bidrag till forskarmånader under 2013.

Det i särklass största enskilda projektanslaget går till professor Thomas Sandström, lungmedicinare vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin som får 3,3 miljoner för att 2013-2015 studera lung- och hjärt-kärleffekter av luftföroreningar.

Stora anslag går också till professor Tommy Olsson vid samma institution – 1,65 miljoner kronor för att studera fettinlagring på ”fel” ställen i kroppen – och forskaren Annika Rydberg vid Institutionen för klinisk vetenskap – 1,8 miljoner kronor för att kartlägga ett par medfödda hjärtsjukdomar.

Projektanslag i storleksordning

Thomas Sandström, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, lungmedicin: Lung- och hjärtkärleffekter av luftföroreningar, 3 300 000 kronor 2013-2015.

Annika Rydberg, Institutionen för klinisk vetenskap, pediatrik: Långt QT-syndrom och Jervell-och Lange-Nielsens syndrom i Sverige - klarläggande av genotyp/fenotypkorrelation med syfte att finna modifierande faktorer och tidiga markörer för riskbedömning och behandling, 1 800 000 kronor 2013-2015.

Tommy Olsson, Instiutionen för folkhälsa och klinisk medicin, medicin: Ektopisk fettinlagring - en nyckel till fetmarelaterad sjuklighet? 1 650 000 kronor 2013-2015.

Per Lindqvist, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, medicin: Cardiac imaging in differentiating cardiac infiltration with hypertrophic cardiomyopathy (hjärtavbildning för att spåra sjukdom i hjärtmuskeln), 900 000 kronor 2013-2015. Även forskarmånader för projektet Doppler Echocardiography in assessing cardiac hemodynamics during exercise (Ekokardigrafi för att studera bloddynamik i hjärtat under motion).

Michael Henein, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, medicin: Calcific cardiac disease: Phenotypic, metabolic and genetic interrelations (om förkalkning i hjärtmuskeln), 600 000 kronor 2013-2014.

Stellan Mörner, Instiutionen för folkhälsa och klinisk medicin, medicin: Nästa generations DNA-sekvensering i en europeisk population med hypertrofisk kardiomyopati - Eurogene Heart Failure-studien. 600 000 kronor 2013-2014.

Stefan Söderberg, Instiutionen för folkhälsa och klinisk medicin, medicin: Riskfaktorer för utveckling av hjärtklaffsjukdom. En befolkningsbaserad fall-kontrollstudie. 600 000 kronor 2013-2014.

Michael Haney, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, anestesiologi och intensivvård: Mechanism of myocardial ischemic preconditioning and remote preconditioning: role of cardiac exosomes (om exosomernas roll för hjärtats skyddsreaktioner), 300 000 kronor 2013. Även forskarmånader för projektet Non-adrenergic inotropes during myocardial ischemia and ischemic myocardial dysfunction.

Kontaktuppgifterna till forskarna kan hämtas på
http://www.umu.se/sok/personalkatalog