"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-11-30

Åtta miljoner till ekonomisk forskning vid Umeå universitet

NYHET Martin Eriksson och Markus Hällgren vid Umeå universitet har beviljats medel från Ragnar Söderbergs stiftelse för att forska om näringslivets organisationer åren 1921–1933 och vardagliga händelser i extrema miljöer.

Den 24 november beslutade styrelsen i Ragnar Söderbergs stiftelse om hur fördelningen av årets anslag skulle se ut. Två Umeå-forskare inom ämnesområdet ekonomi tillhör vinnarna:

Martin Eriksson, institutionen för ekonomisk historia, Umeå universitet får 2 128 508 kronor för projektet: Näringslivets organisationer och den ekonomiska politiken 1921–1933. Integration, konfrontation eller samarbete?. Forskningsprojektet syftar till att kartlägga agerandet hos näringslivets organisationer och deras deltagande på de politiska arenorna inom den ekonomiska politiken under perioden 1921–1933.

Markus Hällgren, Handelshögskolan, Umeå universitet, får 5 871 214 kronor för projektet:
Vardagliga aktiviteter i extrema miljöer: en undersökning av integrerat beslutsfattande. Projektets syfte är att bidra till förståelsen av beslutsfattande genom att fokusera på vardagliga händelser i extrema miljöer och organisationer, såsom bergsklättringsexpeditioner och akutsjukvård. Vardagliga aktiviteter i dessa organisationer kan skapa stora beslutsrelaterade utmaningar, eftersom det finns en hög osäkerhet i vad och när något ska inträffa, och marginalerna som förhindrar att människor skadas är väldigt små.

År 2011 delar Ragnar Söderbergs stiftelse ut totalt 129 miljoner till svensk forskning inom fyra ämnesområden: ekonomi, medicin, rättsvetenskap och övrigt. Inom området ekonomi finansieras forskning inom alla ekonomiska discipliner samt gränsöverskridande forskning med ekonomi som utgångspunkt.

Beviljade anslag 2011:
http://www.ragnarsoderbergsstiftelse.se/2011

Kontakta gärna:

Martin Eriksson, institutionen för ekonomisk historia, Umeå universitet Telefon: 090 786 6232
E-post: martin.eriksson@ekhist.umu.se
Bild av Martin Eriksson

Markus Hällgren, Handelshögskolan, Umeå universitet Telefon: 00 650 451 8602 (+9 timmar, San Francisco)
E-post: markus.hallgren@usbe.umu.se
Bild av Markus Hällgren

Redaktör: Karin Wikman