"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-05-15

Åtta studenter tilldelades Sammes idéstipendium

NYHET Ett antivåldtäktsspänne, datorspel och gårdsbutik var några av de företagsidéer som belönades med Sammes idéstipendium. Samme Lindmark delade själv ut de fyra stipendierna.

Nadja Björk, student vid företagarprogrammet, Umeå universitet, fick ett av de två stipendierna på 25 000 kronor. Stipendiet får hon för att utveckla designen på sitt antivåldtäktsspänne som sätts utanpå det vanliga bältet och försvårar för våldtäktsmannen att öppna bältet.

– Det ska ta längre tid för våldtäktsmannen att ta upp det, och det kräver två händer. Alltså kan man inte både ta upp det och hålla fast kvinnan, säger Nadja Björk, som har designskydd på spännet.
Robin Cederholm, Emil Englund, Malin Hedström, Johan Pilestedt och Anton Stenmark, Luleå tekniska universitet i Skellefteå delar på det andra stipendiet som ska användas för utveckling av datorspelet ”Magicka”.

Helena Lundqvist, företagarprogrammet vid Umeå universitet, tilldelades 10 000 kronor i utvecklingsmedel till sitt koncept om gårdsbutik och webbshop för gamla saker.

Ingrid Westerberg, företagarprogrammet vid Umeå universitet, tilldelades ett resestipendium på 5 000 kronor för att deltagande i Formexmässan i Stockholm.

Bild, från vänster: Robin Cederholm, Emil Englund, Malin Hedström, Samme Lindmark, Helena Lundqvist, Ingrid Westerberg. Längst fram: Johan Pilestedt och Nadja Björk.

Foto: Anna Dahlberg

Sammes stiftelse

2007 donerade Samme och Maud Lindmark fem miljoner kronor till en stiftelse som fått namnet. Sammes stiftelse. Stiftelsen ska främja forskning och utbildning med inriktning på företagande som bedrivs vid Umeå universitet och Luleå tekniska universitet på Campus Skellefteå.
Stipendierna går till studenter på Campus Skellefteå som lämnat in de bästa kommersiellt gångbara idéerna. Ansökan bedöms utifrån idéns nyhetsvärde, trovärdigheten i idéns genomförbarhet och stipendiets betydelse för idén.

Den 13 maj 2009 delades för första gången Sammes idéstipendium ut. Denna gång delades totalt fyra stipendier ut, två på 25 000 kronor, ett på 10 000 kronor och ett på 5 000 kronor.

Stipendierna ska användas för att frigöra tid eller täcka andra utgifter så att stipendiaten kan utveckla den kompetens som är nödvändig för att utveckla nya produkter och tjänster eller att överta befintliga företag.

Det kan till exempel röra sig om rådgivning och stöd kring kommersialisering och nyhetsgranskning, utbildning kring affärsplanering och möjliga marknader med potentiella kunder och konkurrenter samt kunskap nödvändig för utveckling och prov av prototyp.

Redaktör: Carina Dahlberg