"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-05-29

Automatisk bedömning av mammogram

NYHET Christina Olsén, Umeå universitet, har i sitt avhandlingsarbete studerat metoder för att automatiskt bedöma kvalitén hos mammogram. Ett sådant system skulle ge en säkrare och billigare undersökning.

Bröstcancer är den vanligaste formen av cancer bland kvinnor i västvärlden. Men det går att behandla den, inte minst om den upptäcks i tid. Därför erbjuds kvinnor mellan 40 till 74 år regelbunden kontroll genom mammografi. För att underlätta screeningen och för att läkarna ska kunna ställa en så felfri diagnos som möjligt måste de bilder som tagits via mammografi hålla diagnostisk hög kvalitet. I annat fall måste kvinnan komma tillbaka och ta om bilden. Detta tar tid, kostar pengar men är framför allt jobbigt för kvinnan.

Christina Olsén har, under sina forskarstudier, studerat metoder för att automatiskt kunna bedöma kvalitén hos mammogram.

I dag granskas varje bild av två röntgenläkare. Om bedömningen gjordes automatiskt skulle det räcka med att en läkare fick datorstöd och bilder som var av dålig kvalitet skulle dessutom snabbt kunna fångas upp via datorn.

I sitt arbete har Christina Olsén tagit fram robusta algoritmer som helautomatiskt beräknar och segmenterar nödvändiga anatomiska särdrag, så som bröstmuskel, bröstkant, bröstvårta och körtelvävnad, i en bild. Dessa bildanalysproblem är mycket komplicerade. Särdragen kan vara ganska svåra att urskilja, även för en yrkesvan röntgenläkare.

När Christina Olsén har låtit experter på mammografi bedöma samma bild visar det sig att de långt ifrån alltid är överens. Flera experter som ser samma bild kan göra olika bedömningar om de får i uppgift att rita ut körtelvävnadens utbredning eller markera bröstvårtans position. I sitt arbete har hon därför även utvecklat en metod som givet en mängd subjektiva mallar, t.ex. fem stycken av experternas markeringar, omformar dessa till en mall som kan användas som en referens för utvärdering av algoritmerna, ett surrogat för den objektiva ideala sanningen.

Torsdagen den 5 juni försvarar Christina Olsén, Institutionen för datavetenskap, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Towards Automatic Image Analysis for Computerised Mammography. Svensk titel: Framsteg mot automatisk bildanalys för datorstödd mammografi.

Disputationen äger rum kl 13.15 i sal MA121, MIT-huset. Fakultetsopponent: Professor Gunilla Borgefors, Centrum för bildanalys, Uppsala universitet, och Skogsfakulteten, SLU, Uppsala, Sverige.

Christina Olsén började sin bana på vårdlinjen, men sökte sig till datavetenskap under de eftergymnasiala studierna. Idag kombinerar hon de två kompetenserna i sin forskning kring medicinsk bildanalys och kvalitetsbedömning av mammogram. Christina Olsén är född och uppvuxen i Umeå. 

Kontakt:

Christina Olsén Institutionen för datavetenskap Tel arbete: 090-7867788 Mobil: 070-3133704
E-post: colsen@cs.umu.se

Redaktör: Karin Wikman