"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-12-03

Avancerad nivå – en investering i sig själv

NYHET Forskarkarriär, internationell kontext och spetskompetens. Skälen för att läsa på avancerad nivå är flera. Emma Anderbom, karriärvägledare vid Umeå universitet valde att göra det och upplevde många vinster. – Att ta sin kunskap vidare en nivå skapar insikter och perspektiv, berättar hon.

År 2007 genomfördes Bolognaprocessen som syftar till att underlätta rörlighet, anställningsbarhet. Som en del i utvecklingen delades utbildningen in i tre cykler - grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. På den avancerade nivån vävs kunskaper från grundnivån samman med både forskarvärlden och arbetslivet. Den omfattande masteruppsatsen på 30 högskolepoäng ger en stor möjlighet till fördjupning och specialisering inom ett område. Ett vanligt krav för att gå en forskarutbildning är att man har studerat på avancerad nivå.

Internationell kontext

Emma Anderbom arbetar som karriärvägledare på enheten för näringsliv och samhälle, ENS, vid Umeå universitet. Hon jobbar med utbildningssamverkan, och en uppgift är att stärka utbildningarnas arbetslivsanknytning genom omvärldsbevakning, kompetensdokumentation, karriärplanering och samarbete med alumner. Emma Anderbom har god insikt om vilka fördelar det finns att läsa på avancerad nivå.
– Det ger djupare perspektiv och större utmaningar. En stor del av utbildningen har en internationell kontext där både undervisning och litteratur ofta är på engelska. Möten med andra nationaliteter ger perspektiv och inspiration och många studenter på masterutbildningarna kommer från andra länder berättar Emma Anderbom.

Jobb och lön

Att läsa vidare på avancerad nivå kan vara ett sätt att fördjupa sig inom ett område men också att bredda sin kompetens. Många arbetsgivare efterfrågar en unik kompetens, kritiskt och analytiskt tänkande och en hög kunskapsnivå, och chansen att få kvalificerade jobb kan vara större för den som läst på avancerad nivå.

Kvalificerade tjänster har generellt sett en bättre löneutveckling men i en del fall har arbetsgivare dålig kunskap om skillnaderna mellan grundnivå och avancerad nivå.
– Det är därför viktigt att man på ett tydligt sätt kan beskriva sin kompetens och kommunicera på vilket sätt dessa kan vara fördelaktiga för arbetsgivaren förklarar Emma.

Kompetensutveckling

När Emma Anderbom hade tagit sin kandidatexamen i sociologi ville hon ta chansen att specialisera sig och bli ännu tydligare för en potentiell arbetsgivare. Det tvååriga masterprogrammet i organisation och ledarskap passade henne perfekt. Förutom nya insikter och perspektiv fick hon också en starkare tilltro till sina kunskaper när hon fördjupat dem och kunde på ett bättre sätt koppla dem till arbetsmarknaden. Efter ett år och en magisterexamen i bagaget bestämde hon sig för att prova sina vingar på arbetsmarknaden. – Jag kände mig nöjd just då och ville testa om det räckte för det jobb jag ville ha och det gjorde det, säger hon. Att fortsätta läsa vidare och ta en master i framtiden är inget hon utesluter.
– Jag tror att det skulle vara en nyttig kompetensutveckling, säger hon.

Individuella skäl

Forskarkarriär, internationell kontext och spetskompetens. Skälen för att läsa på avancerad nivå är flera men också väldigt individuella. Emma Anderbom rekommenderar att man gör både omvärldsbevakning och lyssnar inåt. Att fråga sig själv hur man vill använda sin utbildning är lika viktigt som att undersöka arbetsmarknaden.
– Man bör själv komma till insikt om vilket mål man har framför sig. Det viktigaste skälet till att läsa vidare är nog att man vill investera i sig själv och utveckla sin kompetens, säger Emma Anderbom.

Fakta:

År 2007 genomfördes Bolognaprocessen i Sverige. Den innebar att högre utbildning delas in i tre cykler – grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. På grundnivån ligger högskoleexamen eller kandidatexamen, på två respektive tre år. På avancerad nivå byggs utbildningen på med magister- eller masterexamen, på ett, respektive två år. Därefter ligger forskarutbildningen med licentiatexamen eller doktorsexamen på två, respektive fyra år. Syftet med den nya examensordningen var att skapa ett internationellt system där utbildning är jämförbar i Europa och på så vis kan bidra till ökad rörlighet.