"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-08-05

Avgaser ökar risken för demens

NYHET Personer som bor i områden med mycket avgaser löper en större risk att utveckla demenssjukdom än de som bor på platser med renare luft. Detta enligt en studie ledd av Bertil Forsberg, professor i miljömedicin vid Umeå universitet. Resultaten publiceras i tidskriften Environmental Health Perspectives.

– Vi har hittat ett samband mellan vilken avgashalt man har vid sin bostad och risken att få en demensdiagnos, säger Bertil Forsberg.

I studien har 2 000 Umeåbor följts under 15 år. Forsberg menar att resultatet kan kallas sensationellt.

– Det är cirka 40 procent högre risk att drabbas av demenssjukdom bland de 25 procent som har sämst luft där de bor, jämfört med de 25 procent som har bäst luft. Studien har fått stort genomslag i media.

Läs hela studien i EHR (på engelska)

Läs mer på DN.se

Redaktör: Jonas Ericson