"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-09-29

Avgifter för utländska studenter klara

NYHET Umeå universitet har nu beslutat hur stora studieavgifterna kommer att vara för studenter från länder utanför EU/EES-området. Avgifterna varierar beroende på utbildningsområde

Regeringen har beslutat att högskolestudier ska vara avgiftsbelagda för studenter från så kallat ”tredjeland” från höstterminen 2011. Det är upp till varje lärosäte att själva prissätta sina utbildningar. Avgiften för utbildningen ska utgå från den statliga ersättningen och sedan får lärosätena göra ett tillägg för de kostnadsökningar som utländska studenter medför.

– I tillägget ingår kostnader för mottagande av avgiftsbetalande studenter, bostadsservice, betalningsrutiner, utökat studentstöd och internationell marknadsföring, förklarar Anders Fällström, vice rektor för utbildning vid Umeå universitet.

Umeå universitets priser utgår från de statliga ersättningarna för helårsstudenter och helårsprestationer med ett tillägg motsvarande 35 000 kronor. Priserna ska gälla under perioden 1 juli 2011 till 30 juni 2012.

– Vi har beslutat att vår prissättning varken ska vara ledande eller ligga i botten jämfört med andra lärosäten. Vi har också bestämt att avgiften för studenten ska vara densamma för samtliga terminer under utbildningen, både på grund- och avancerad nivå. Vi tycker att det är en viktig princip att kostnaden för hela utbildningen är känd redan när studenten anmäler sig, att man som student inte ska drabbas av avgiftshöjningar som varit svåra att förutse under studietiden, fortsätter Fällström.

Den dyraste utbildningen för studenter utanför EU, EES och Schweiz, som börjar sina studier 2011, blir konstutbildningen som kostar 335 000 kronor för två terminer. Billigast blir de utbildningar som enbart ligger inom områdena humaniora, samhällsvetenskap och juridik där två terminer kostar 90 000 kronor. Två terminer på läkarprogrammet kostar 230 000, vilket innebär att hela läkarutbildningen som är 11 terminer, kostar 1 265 000 kronor. Avgifterna gäller även fristående kurser.

Eftersom prissättningen är gjord utifrån de utbildningsområden och prislappar som regeringen beslutat om är prissättningen ganska teknisk och bygger på hur många procents inslag av de olika utbildningsområdena som ingår i utbildningen. De redovisade priserna bygger på två terminer.

Prislistan ser ut som följande:

Design: 270 000 kronor Design – Teknik/natur: 175 000 kr Hum/sam/jur: 90 000 kr Hum/sam/jur – Teknik/natur, vård: 120 000 kr Hum/sam/jur – Teknik/natur, övrigt: 105 000 kr Idrott: 195 000 kr Idrott – Hum/sam/jur: 145 000 kr Konst: 335 000 kr Medicin exkl. läkarprogrammet: 165 000 kr Musik: 165 000 kr Teknik/natur: 135 000 kr Teknik/natur – Vård/Medicin: 135 000 kr Undervisning: 120 000 kr Vård och odontologi: 140 000 kr Läkarutbildning, läkarprogrammet: 230 000 kr
Blandad - minst fyra utbildningsområden: 125 000 kr

Kontaktperson: Anders Fällström, vicerektor för utbildning, Umeå universitet E-post: anders.fallstrom@adm.umu.se
Tel: 070 - 493 85 27

Redaktör: Carina Dahlberg