"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-05-23

Avhandling: Avancerade bildtagningsmetoder för prostatacancer

NYHET Olika bildgivande system ger kompletterande information vid undersökning av tumörer i prostata. Detta visar en ny avhandling från Umeå Universitet där både magnetresonansbilder, MRT, och positronemissionstomografibilder, PET, har jämförts med analys av tumörer i opererade prostatapreparat.

Text: Ola Nilsson

Bakgrunden till Kristina Sandgrens avhandling är att det ibland kan vara svårt att avgöra vilka patienter som har tumörer i prostata som kräver behandling och vilka som har tumörer som är godartade eller så långsamväxande att det inte finns anledning att behandla.

Utredningar av prostatacancer bygger idag främst på vävnadsprover från misstänkta tumörer samt på PSA-värde och palpering, det vill säga att läkaren manuellt klämmer på prostatan.

Medicinsk bildtagning med positronemissionstomografi, PET, och magnetresonanstomografi, MRT, är diagnostiska metoder som skulle kunna förbättra diagnostik och hantering av prostatacancer. Metoderna används redan i viss utsträckning. Vid riktade biopsier av tumörer i prostatan används MRT som guidande bildtagningsmetod, medan PET används för att göra metastasutredningar.

I Kristina Sandgrens avhandling har bland annat bildtagningsmetoderna PSMA-PET, Acetat-PET och MRT jämförts för detektion av tumörer i prostatan. Resultaten visade att metoderna, PSMA-PET respektive MRT, procentuellt identifierade lika många tumörer, ca 70 procent av de stora och aggressiva tumörerna, medan Acetat-PET hittade 36 procent.  Metoderna fann till viss del olika tumörer, vilket tyder på att kombinationen PSMA-PET/MRT är fördelaktig.

Utvärderingen visade också på vikten av dubbelgranskning, eftersom även granskarna av samma bildtagningsmetod till viss del fann olika tumörer. För alla metoder såg forskarna att små tumörer, trots att det var aggressiva, var svåra att detektera.

Inom den kliniska studien utvecklades även en metod för att kunna jämföra resultatet av den histologiska undersökningen av prostatan med de medicinska bilderna. Detta gjordes med hjälp av en 3D-utskriven prostataform för varje patient och avancerade bildregistreringar. Vidare analyser av datan hoppas forskarna i gruppen ska kunna skapa en djupare förståelse varför vissa tumörer kan ses med en viss metod, men inte med en annan, och vad detta har för betydelse för patienten. Man hoppas även med hjälp av datorbaserade bildanalyser kunna ta reda på hur mycket mer information det går att få ut av denna typ av medicinska bilder.

 

Hur bra de olika bildtagningsmetoderna presterar i att hitta tumörer i prostatan utvärderades genom en radiologisk granskning av 55 mellan- och högrisk-prostatacancer patienter som skulle behandlas med operation. Efter operationen identifierades och karaktäriserades alla tumörer i den bortopererade prostatan, vilket sedan användes för att bedöma prestandan av bildtagningsmetoderna. De bildtagningsmetoderna som jämfördes var PSMA-PET, MRT och Acetat-PET, den dåvarande standardmetoden för metastasutredningar av prostatacancer.

Kristina Sandgren arbetar som sjukhusfysiker på strålbehandlingen vid Norrlands universitetssjukhus.

Om disputationen

Kristina Sandgren, Institutionen för strålningsvetenskaper, försvarar fredag 27 maj kl. 9.00 sin avhandling: PET- och MR-avbildning vid prostatacancer. Opponent: Hedi Lyng, Oslo universitetssjukhus, Norge. Huvudhandledare: Tufve Nyholm. Lokal: Bergasalen, Norrlands universitetssjukhus. Disputationen kan även följas på länk: https://umu.zoom.us/j/66041947953#success

Kontakt

Kristina Sandgren
Övrig/annan befattning
E-post
E-post