"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-11-11

Avhandling: Fragmenterad cancervård går ut över patienter

NYHET Patienter med cancer löper stor risk för oplanerade inläggningar på sjukhus, även i livets slutskede. Något som skapar onödigt lidande och som är ett resultat av vårdens fragmenterade organisering där samma patient har kontakt med flera olika vårdinrättningar. Det visar en ny avhandling.

Text: Ola Nilsson

– I mitt dagliga arbete som kontaksjuksköterska fick jag upp ögonen för hur viktig koordinering och kommunikation mellan olika vårdgivare och vårdinrättningar är. Jag har också märkt hur vården blir alltmer komplex och att behovet av samordning har ökat, säger Helena Ullgren, doktorand vid Umeå universitet.

behovet av samordning har ökat

I sin avhandling har Helena Ullgren utforskat olika aspekter av vårdkonsumtion för patienter med komplexa vårdförlopp i en cancervård som befinner sig i ständig utveckling. Ett tydligt resultat var att akut och palliativ cancervård har ett delat vårdansvar, men det saknas gemensamma, individuella mål med vården. Det råder oklarhet om vem som har det övergripande ansvaret. Detta kan få negativa konsekvenser för både patienter och deras närstående, men även för hälso-och sjukvårdssystemet samt för vårdpersonalen. Kvalitet och patientsäkerhet riskerar att försämras. 

Följden är oplanerad, akut vård och återinskrivningar på sjukhus där organisationen av cancervården hindrar integrering. En fragmenterad vård, där patienterna åker in och ut på sjukhus, uppsöker olika vårdinrättningar, eller flyttas mellan vårdinrättningar, medför risker och onödigt lidande. Förutom de patienter som har ett avancerat sjukdomsstadium, gick det även att se att ensamboende löper en högre risk för oplanerad vård. 

– Personligen blev jag förvånad över hur oklart både ansvar, mandat och patientens individuella mål var för de olika vårdgivarna, och att detta i hög grad påverkade de kliniska besluten kring patienterna, säger Helena Ullgren.

Ett förslag i avhandlingen till beslutsfattare är att styra vården mot kvalitet, med en personcentrerad och integrerad vårdmodell.

Avhandlingen bygger på patienters rapporterade livskvalitet samt register och data från gruppintervjuer av sjuksköterskor och läkare som arbetar i akut eller palliativ cancervård. Studierna har genomförts i Stockholms sjukvårdsregion.

Helena Ullgren är specialistsjuksköterska i onkologi och palliativ vård. Hon arbetar på Karolinska Comprehensive Cancer Center och Regionalt cancercentrum Stockholm-Gotland.

Till avhandlingen

Kontakt

Helena Ullgren
Timlärare
E-post
E-post