"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-02-24 Uppdaterad: 2020-03-20, 15:04

Avhandling: Metod att bedöma spridning av prostatacancer

NYHET Det går att upptäcka fler dottertumörer i skelett och lymfkörtlar vid aggressiv prostatacancer genom att kombinera skiktröntgen med att spruta in en radioaktiv isotop i blodet och följa hur den fördelas i kroppen. Det visar en ny avhandling vid Umeå universitet.

Text: Ola Nilsson

– Rätt behandling till rätt patient är en nyckel för att bekämpa eller hålla tillbaka prostatacancer. Därför är det viktigt att finslipa metoderna för att upptäcka hur cancern har spridit sig, säger Sara Strandberg, doktorand vid Institutionen för strålningsvetenskaper.

Metoden som undersökts går ut på att injicera ämnet 11C-acetat i patienten och efter tio minuter undersöka tumörspridningen genom att ta bilder med positron-emissionstomografi med kombinerad datortomografi. Ämnet 11C-acetat består av en radioaktiv isotop av kol, kombinerat med acetat som är ett ämne som kroppen använder på cellnivå.

Spåra acetat

Vid prostatacancer använder tumörcellerna extra mycket acetat. Det innebär att om man på något sätt kan spåra acetat, borde man kunna hitta dottertumörer, metastaser. Det är här kombinationen med en radioaktiv isotop kommer in i bilden. Radioaktiviteten i 11C-acetat är lägre än vad man utsätts för med den naturliga bakgrundsstrålningen på ett år i Sverige. Halveringstiden är dessutom mycket kort, bara 20 minuter. Radioaktiviteten är ändå tillräcklig för att med rätt utrustning synas på bilder, så att man kan spåra acetat och därmed hitta tumörer. I tidigare studier har 11C-acetat visat sig tas upp i högre grad av prostatacancerceller och metastaser än av friska celler i motsvarande organsystem.

I avhandlingen studeras hur träffsäker spårningen är med 11C-acetat och positron-emissionstomografi med kombinerad datortomografi. Det visade sig att man med denna metod hittade fler misstänkta metastaser i lymfkörtlar och skelett än med dagens standardmetoder. Hos 43 procent av patienterna i en undersökt grupp bidrog spårning med 11C-acetat-metoden med information som påverkade den individuella behandlingen. Vid uppföljande kontroll på en mindre grupp av de undersökta patienterna med misstänkta skelettmetastaser som upptäckts med 11C-acetat, kunde man i stor utsträckning bekräfta fynden. 

– Genom en mer träffsäker diagnostik underlättas val av behandlingsstrategi och den enskilde patienten kan besparas eventuella biverkningar av ineffektiva ingrepp, säger Sara Strandberg.

Veta omfattning

Prostatacancer är den vanligaste cancersjukdomen hos män i Sverige. Även om prostatacancer oftast är långsamväxande, finns det mer aggressiva former som kräver aktiv behandling. För att kunna bota eller förlänga livet på patienter med aggressiv prostatacancer, behöver läkarna veta sjukdomens omfattning. Aggressiv prostatacancer sprider sig dels via lymfsystemet, dels via blodet. Vid spridning via lymfsystemet kommer lymfkörtlarna närmast prostatan att drabbas först. Så småningom kan cancerceller även spridas till lymfkörtlar längre bort från prostatan. Vid spridning av prostatacancer via blodet är skelettet ett av de första organsystemen som brukar drabbas av metastaser.

Sara Strandberg är överläkare och specialist i radiologi och nuklearmedicin vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå.

Till avhandlingen

Om disputationen

Sara Strandberg, Institutionen för strålningsvetenskaper, försvarar fredag 27 mars kl. 9.00 sin avhandling 11C-acetat-PET/CT vid primär stadieindelning av prostatacancer av högrisktyp. 
Fakultetsopponent Jens Sörensen, Uppsala universitet. Huvudhandledare Katrine Riklund. Plats: Triple Helix, Universitetsledningshuset, Umeå universitet.