Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 31 aug, 2020

Avhandling om bakteriernas nödbroms

NYHET Bakterier har ett system för att överleva perioder av stress, och bakterier kan vid angrepp av virus även begå självmord för att hindra att viruset sprids. Det visar Steffi Jimmy i sin avhandling vid Institutionen för molekylärbiolog,i som hon försvarar 1 september.

Text: Ola Nilsson, Anna Lundberg

Vid MIMS, Molekylär infektionsmedicin Sverige, bedrivs internationell och interdisciplinär forskning för att förstå livet minsta beståndsdelar. Den senaste avhandlingen från forskningscentrumet försvaras den 1 september av Steffi Jimmy, doktorand i Vasili Hauryliuks forskningsgrupp. 

Steffi Jimmy har studerat hur bakterier svarar på stress. Med hjälp av så kallade alermoner, bakteriernas egna signalsystem, reglerar bakterier sin tillväxt, virulens eller sin antibiotikatolerans. Bakterier kan exempelvis bromsa sin tillväxt för att överleva en period av stress. När näringstillflödet ökar kan bakterien svara med en ökad tillväxt. Det finns många olika typer av alermoner och forskargruppen har kunnat fokusera på några av dessa..

Steffi Jimmys forskning, tillsammans med kollegor från UCMR och deras verktyg FlaGs, har visat att en del av dessa signalsystem utvecklar TA-system, ett slags janusansikte där signalsystemet utvecklar både ett gift och ett anti-gift. I sin avhandling lyfter Steffi Jimmy hypotesen att detta TA-system kan fungera som en nödbroms för bakterier. När bakterier attackeras av virus, kan en bakterie hindra spridningen av viruset genom att utlösa denna nödbroms, eller med andra ord ”begå självmord.” 

Under våren 2020 har denna hypotes blivit publicerad i Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. Artikeln belyser hur TA-system i alarmone signaler påverkar bakteriers tillväxt. Förhoppningen är att använda forskningen som en av många byggstenar i kunskapen angående vad som driver eller hämmar bakteriers tillväxt.

Steffi Jimmy är uppväxt i Delhi, Indien, där hon har en kandidatexamen i bioteknik. Hon har sedan studerat i Bremen, Tyskland, där hon har en master i molekylärbiologi. Efter disputationen i Umeå planerar hon att flytta till en postdoktortjänst i Hamburg.

Till avhandlingen

Om disputationen
Steffi Jimmy, Institutionen för molekylärbiologi, försvarar tisdag 1 september kl. 13.00  sin avhandling Ny RelA-SpoT homolog toxin-antitoxin systems som inhiberar bakteriell tillväxt genom produktion av toxiskt alarmone ppApp. Fakultetsopponent Michael T. Laub, Massachusetts Institute of Technology, USA. Huvudhandledare Vasili Hauryliuk. Plats: Hörsal B, Unod T9, Norrlands universitetssjukhus.