"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-11-22

Avhandling om fyra virus och ett protein i övre luftvägen

NYHET Virus i övre luftvägar kan ge upphov till en rad infektioner, men de kan i vissa fall också leda till cancer. I en ny avhandling vid Institutionen för klinisk vetenskap kartläggs fyra olika virus och ett protein och vad de kan leda till.

Text: Ola Nilsson

Antalet patienter med cancer i halsmandlar och i tungbasen ökar. Det antas bero på humant papillomvirus, HPV. Det är dock oklart när patienten infekteras och hur lång inkubationstiden är. Ett annat virus, Epstein-Barr virus, EBV, kan ge cancer i nässvalget. Det är oklart vilken roll EBV och HPV har vid andra övre luftvägssjukdomar som godartad halsmandelsjukdom, näspolyper, inverterat papillom i näsa-bihålor och struphuvudcancer.

I Alexandra Schindeles avhandlings delarbeten undersöks vanligt förekommande virus i övre luftvägen. HPV, EBV, humant cytomegalovirus, HCMV, och humant adenovirus, HAdV.

Dessa virus kan överföras via droppsmitta, saliv eller blod. Vid infektion kryper virus in och förökar sig i luftvägens ytligaste skikt, epitelet, och kan ge en kronisk infektion hos sin värd genom att undvika immunförsvaret. En kronisk infektion med HPV och EBV kan ge cancer, medan HCMV och HAdV är förmodat cancerpåverkande virus.

Proteinet p16 kan hämma tumörutveckling. Det kan också fungera som en markör för HPV-orsakad cancer i halsmandel och tungbas. Om vävnaden uttrycker p16 eller inte, avgör prognos och behandling enligt internationella riktlinjer.

Forskarna fann inte något samuttryck av HPV och p16 i stämbandscancer, 9 procent var HPV 16-positiva, inga andra HPV-typer fanns i vävnaden.

I 65 procent av halsmandlarna sågs EBV-positiva celler, i 36 procent av näspolyper jämfört med 12 procent i kontrollmaterial, i 30 procent av inverterat näspapillom-fallen och i 33 procent av struphuvudcancer-proverna. EBV uttrycks i epitelet i inverterat papillom i näsa-bihålor och struphuvudcancer, men i så lågt antal att det inte kan spela roll i tumörutveckling. I godartade halsmandlar, näspolyper och vävnadsprov från intilliggande nässlemhinna, uttrycktes EBV i celler under epitelet, stromat. Forskarna bedömer att EBV kan ha betydelse för uppkomsten av inflammatoriska näspolyper.

Forskningens syfte är att öka kunskapen om tumörrelaterade virus i övre luftväg, och att bättre kunna förutsäga antalet som kommer insjukna och bära de specifika virus-orsakade sjukdomarna. Vaccin mot HPV förväntas minska halsmandel- och tungbascancer på sikt, eftersom andra HPV-orsakade sjukdomar i luftvägen, som vårtor på stämbanden, kraftigt minskat vid vaccinering av barn i skolåldern. Förhoppningsvis kan nya och fler vaccinbaserade behandlingar förbättra livskvaliteten hos patienter, minska sjukvårdens kostnader och skydda vårdgivare.

Avhandlingen bygger på deskriptiva, kvantitativa tvärsnittsstudier där man analyserat 40 godartade halsmandlar, 45 näspolyper med intilliggande frisk nässlemhinna, 53 inverterade näspapillom och 78 struphuvudcancer-prov.

Alexandra Schindele arbetar som överläkare i öron- näsa- och hals-sjukdomar på Östersunds sjukhus.

Om disputationen

Alexandra Schindele, Institutionen för klinisk vetenskap, försvarar fredag 25 november kl. 9.00 sin avhandling: Kartläggning av virus i godartade halsmandlar, näspolyper och inverterat papillom i näsa-bihålor samt cancer i struphuvudet Opponent Lalle Hammarstedt Nordenvall, Karolinska Institutet. Plats Hörsal Snäckan, hus 16, Östersunds sjukhus. Huvudhandledare Katarina Olofsson.

Kontakt