"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-06-12

Avhandling om problem i käkled

NYHET Leden mellan den övre och nedre käken är en av de mest komplexa lederna i kroppen. Problem med störningar i denna led är också komplexa, både vad avser diagnos och orsak. Om detta handlar en ny avhandling.

Text: Ola Nilsson

Det tillståndet med problem i käkleden som är i fokus för Negin Balfes avhandling heter temporomandibulär dysfunktion, TMD.

Den totala förekomsten av TMD är svår att uppskatta, men det handlar om något av ett folkhälsoproblem. De viktigaste resultaten i avhandlingen är

• Förekomsten av TMD-symtom och huvudvärk är kopplat till faktorer som kön och ålder.

• Tecken på TMD var huvudsakligen smärta vid palpering och temporomandibulära ledljud.

• Nedsatt allmänt hälsotillstånd var associerat med TMD-smärttecken och symtom.

• Uppskattat behandlingsbehov på grund av TMD var relaterat till förekomsten av TMD-tecken och symtom, kön, rökning och bostadsområde.

• Tecken på generaliserad hyperalgesi var starkt associerad med förekomsten av frekventa käken / ansiktsvärk och huvudvärk.

• Överlappningen mellan TMD-smärtdiagnoser enligt DC / TMD (Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders) och förekomsten av utbredd smärta indikerar att diagnoserna kan förväxlas.

Kunskap om hur TMD varierar beroende på funktioner som ålder, kön, bostadsområde, allmän hälsa och munhälsa ger insikter i möjlig etiologi. Detta hjälper i sin tur kliniker att överväga bidragna etiologiska faktorer och att rikta in dem i behandlingsplanen för att uppnå tillfredsställande resultat. En djupare inblick i vilka faktorer som är viktiga för behandlingsbeslut på grund av TMD är av stort värde och kan bidra till förbättrad vård med mindre skillnader och underbehandling.

Resultaten är också en guide för kliniker att tolka förekomsten av smärta till palpation över käken och ansiktsmusklerna som ett lokalt tillstånd eller som en manifestation av de utbredda syndromen. Därför bör smärtritningar och palpering av muskler utanför tygsystemets regioner beaktas i de diagnostiska algoritmerna när patienter med smärta i käken-ansikte-huvudregionen undersöks. Då går det att ta itu med patienternas besvär på ett mer holistiskt sätt och möjliggöra individuellt skräddarsydd behandling för att minska smärta och förbättra funktionen. Detta kan därmed öka patienternas livskvalitet och minska samhällskostnaderna.

Avhandlingen består av fem artiklar. De första fyra artiklarna (I-IV) omfattade individer 35, 50, 65 och 75 år som bor i Västerbottens län. Studieprovet stratifierades baserat på bostadsområdet - kust och inlandet. Granskning utgjorde ett frågeformulär och en klinisk undersökning. Av 1200 personer som kontaktades svarade 82 procent på ett frågeformulär och 65 procent deltog i den kliniska undersökningen. I studie fem utvärderades sambandet mellan utbredd smärta och TMD-smärta hos 300 individer varav 110 diagnostiserades som TMD-smärta.

Negin Balfe kommer ursprungligen från Iran där hon har en examen i odontologi från Teheran universitet. Hon har sedan tidigare även en masterexamen i experimentell smärta från KI samt en magisterexamen i epidemiologi vid Umeå universitet.

Om disputationen

Negin Balfe, Institutionen för odontologi, försvarar tisdag 15 juni kl. 9.00 sin avhandling Perspektiv på smärta och funktionsstörningar i käksystemet i den vuxna populationen. Fakultetsopponent Kiris Sipilä, Uleåborgs universitet, Finland. Huvudhandledare Anders Wänman. Disputationen kan följas på zoom: https://umu.zoom.us/j/67110796300.

Kontakt

Negin Balfe
Övrig/annan befattning
E-post
E-post